Medlemsundersøkelsen 2017

Medlems undersøkelse koraktiviteter mai 2017 22 har besvart

Hei

Vedlegger undersøkelsen som blir behandlet på halvårsmøte 1. juni.

Kun 22 har besvart det er 56% av aktive medlemmer.

Håper likevel at undersøkelsen er representativ og et grunnlag for Styret og SU og arbeide ut fra.