Kategoriarkiv: Dirigentens side

Prøve 17. august 2017

Torsdag 17. august er første prøve i Lørenskog Mannskor denne høsten. Vi kommer til å arbeide med repertoaret til konserten som skal være i november, så jeg ber deg ta med det du har av noter til Brahmsrepertoaret (Rinaldo og Altrapsodi), samt være klar til å gjøre notater underveis. Selv om musikken er enkel å synge, er det en del å holde styr på – blyant eller nettbrettnotater kommer til å bli viktige hjelpemidler for hver enkelt sanger underveis.

Vennlig hilsen Kjetil

LMK halvårsmøte 2017 – Rapport fra dirigenten

Rapsbildet har ingenting med teksten å gjøre.
Jan Rohde var ikke til stede da bildet ble tatt.
Siden halvårsmøtet 2016 har vi videreført den musikalske opplæringen som vi gjorde i forrige periode, men det har også skjedd en del nytt i løpet av det siste året.

Som sist har noen stemmer forsvunnet fra ensemblet, mens nye sangere er kommet til. Koret har en noe bedre klang ved utgangen av mai 2017 enn det hadde for et år siden, årsaken tror jeg først og fremst er entusiasmen i gruppen, snarere enn opplæringen som foregår på prøvene.

I september 2016 hade jeg permisjon fra to prøver, og det førte til at LMK hadde en vikar for meg. Jeg mener det er viktig at dere får arbeide sammen med andre dirigenter og pedagoger enn bare sammen med meg. Jeg har tross alt vært ansatt i LMK siden 2012. Ulike dirigenter bruker ulike ord og metoder for å oppnå de samme resultatene, og vi dirigenter har også vår styrke på ulike felt.

Selv om aktivitetsnivået har vært noe lavere i denne perioden enn i forrige, har det vært plenty med oppgaver for LMK. En del prøver i august og september gikk med til å øve og lage musikk av et repertoar som vi hadde begynt å innstudere våren 2016 og som ble framført offentlig i Sarpsborg i begynnelsen av oktober.

Deretter var det, som det pleier, en del fokus på repertoar til adventkonserter. Disse hadde ingen overraskelser – de var programmert på tradisjonelt vis, hovedsakling med musikk som har blitt sunget mange ganger før. Selv om publikum fyller kirka og liker det de hører, tror jeg vi med hell kunne gitt dem litt større variasjon fra år til år.

Første offentlige framføring i 2017 var i forbindelse med Kulturnatt i Lørenskog hus. Samme kveld sang også LMK ved åpning av et tursti/parkanlegg sammen med solist og med gitarakkompagnement.

Konsertproduksjonen LMK med venner i slutten av mars 2017 involverte mange solister, musikere samt et helt damekor. Det musikalske resultatet var mer enn brukbart.

De siste offentlige framføringene LMK har gjort i denne perioden var under Korfestival Bornholm i slutten av mai. Der sang koret på en konsert i festsalen på en skole, og dagen etter utendørs i en slottsruin. På festivalen sang koret også et repertoar sammen med sangere fra en del andre kor, samt to fellessanger sammen med alle sangerne som deltok i festivalen.

Prøveplanene jeg hadde lagt for denne perioden har blitt forkastet igjen og igjen. Da koret meldte seg på Korfestival Bornholm, forsto jeg ikke at det skulle synges såpass mye fellesrepertoar under festivalen. Arbeidet med musikken til LMK med venner tok også mer tid enn det jeg hadde forestilt meg, og grunnlovsdagen kommer som 17. mai på kjerringa hvert år. Men jeg synes vi landet på beina tross alt.

Etter de opprinnelige planene jeg la, skulle vi ha hatt litt mer tid denne våren til å innstudere partier av det repertoaret som skal framføres i november 2017 – altså musikken til Brahms. Vi har nok av tid til å innstudere det og deretter øve på det, men det vil nok være fornuftig om hver sanger arbeider litt med musikken hjemme mellom prøvene, særlig i begynnelsen av høstsemesteret.

Vi har hatt noen prøver i andre lokaler enn hjemmehavnen Fjellhamar kirke i løpet av perioden. Dere kjenner sikkert alle på kroppen at det er mer utfordrende å synge i lokaler som har lavere takhøyde, mindre refleksjon osv. enn det vi er vant med fra kirken. For min del merker jeg at effektiviteten i prøvene blir lavere når vi har mer krevende akustiske forhold.

Mange sangere har tatt i bruk digitale hjelpemidler til innstudering på egen hånd. MuseScore, nettbrett, digitalisering av noter og mulighet til å endre sine egne øvingsfiler mht. tonalitet, balanse mellom stemmer, avspillingshastighet etc. har gjort mye for utviklingen av koret. Innstudering av musikk går raskere, og sangere blir tryggere på stemmen sin. Det gjør jobben min lettere, og resulterer også i høyere musikalsk kvalitet på framføringer. Jeg håper dere vil fortsette å utvikle bruken av slike hjelpemidler i LMK også i tiden framover.

Takk til de styrene og SUene jeg har fått jobbe sammen med i perioden. Takk for tilliten dere viser meg og utfordringene dere gir meg.

Jeg håper hver og en av dere har hatt gode opplevelser med LMK siden forrige halvårsmøte, og at dere alle har lært en del nytt i løpet av året. Ha en riktig god sommer.

Prøve i kveld, 18. mai 2017

Jeg regner med at dere alle hadde en feiende flott markering av grunnloven i går, og at dere lot deres røst opplyde på propert vis.

Som din mannlige intuisjon trolig har landet på, skal vi i kveld jobbe med repertoar til Bornholm og litt til høstens Brahms-konsert. 17.-mai-repertoaret kan du la ligge hjemme.

Prøve torsdag 11. mai

Torsdag ønsker jeg at vi arbeider litt videre med musikken som skal framføres i november, dvs. fragmentene fra Rinaldo og Rapsodien for alt… Komplette noter og MuseScore-fil av Rapsodien er tilgjengelig nå, og som jeg ba om på prøven sist uke, håper jeg hver og en har tid til å se gjennom teksten i den. Det er ikke mange ord, men det hjelper veldig godt å ha litt tekst på plass når vi skal innstudere stemmene.

I tillegg blir det selvsagt repertoar for Bornholm og 17. mai på programmet.

 

Hjelp til å øve inn rapsodi (Brahms)

Jeg har laget en MuseScore-utgave av altrapsodien til Brahms, dvs. av korpartiene. Det er ikke lagt inn dynamikk foreløpig, men det kan være en ok hjelp likevel. Jeg har også laget en form for akkompagnement som ligger ved inne i fila. Du kan laste den ned fra musescore.com ved denne pekeren: https://musescore.com/maestro/scores/3858791 eller spille den av her på denne siden (nedenfor).

Rhapsodi Op. 53 - korparti UTEN dunamikk by aamann

Prøve 4. mai 2017

I tillegg til de notene du hadde med deg på prøven sist uke, (Bornholm-repertoar + Altrapsodi), vil jeg gjerne at du tar med deg notene til Rinaldo (som også skal framføres i november), samt 17. mai-sangene. Nedenfor finner du en peker til pdf-noter av Rinaldo. Det er Olav som har gjort det meste av jobben med å redigere notene, så han fortjener å ha Gammel dansk i glasset hvert minutt under Bornholm-turen.

 

Rinaldo_-_sangstemmer_30.april

Prøve 20. april 2017

Vel overstått påske,

På prøven i morgen skal vi arbeide videre med repertoaret til Bornholm. I tillegg ber jeg deg ta med sanger til 17. mai. Disse er:

  • Norges Fjeld (jada, den er også på Bornholm-repertoaret)
  • Gud signe vårt dyre fedreland
  • Til Österland
  • De nære ting
  • Landkjenning

Vel møtt til prøven i morgen.

 

 

 

 

Prøve 6. mars 2017

Torsdag blir siste prøven før påske. Etter LMK med venner-konserten er den neste offentlige framføringa på programmet 17. mai. SU vil ha et møte torsdag for å sette programmene for grunnlovsdagen.

Jeg ber om at du tar med deg alt som skal synges under festivalen på Bornholm. Du finner notene i en egen settliste i arkivet her på nettstedet.  Her er en peker: https://goo.gl/3UYL99