Kategoriarkiv: Informasjon fra lederen

Høstsemester 2017

Hei

Vel overstått sommer, håper alle har hatt det fint og er godt oppladet for høstsemesteret med utfordringer som koret ikke tidligere har hatt. Jeg har hørt noen ganger på vedlagte filer (dere har de fra før) – Musikken blir flottere og flottere for hver gang, håper dere opplever det samme.

Den siste linken er Alto Rhapsody for alto solo (Ingrid) og er med engelsk tekst på skjermen. Det var letter enn å forstå den tyske teksten for meg. Tror det er bra om vi vet hva det handler om.

https://www.youtube.com/watch?v=lJ1xKctJpQM

https://www.youtube.com/watch?v=-4rtEm438TM

https://www.youtube.com/watch?v=GheHLR05Nww med engelsk tekst

SU og Styret hadde møte på mandag og drøftet medlemsundersøkelsen, aktivitetene og konserter for neste år. Referat blir tilgjengelig for alle om kort tid.

Vel møtt torsdag 17. august kl. 1900.

Lørenskog kirke onsdag 2. august kl 1000

Hei

Kan du delta?

Viser til tidligere informasjon og har nå fått vite av Freds sønn Jens-Petter Diseth at han begraves – se tittel på denne meldingen.

Det er familiens ønske at koret deltar i seremonien med sang, og jeg har sagt at vi gjerne gjør dette forutsatt  at det er mange nok medlemmer som kan delta.  De spør Trond Granlund også, men de har ikke fått tak i ham ennå –  kanskje i morgen. Sanger som det tenkes på er Himmel på jord, Himmelvogna, You’ll never walk alone. Dersom Trond ikke kan, har jeg kfr med Ivar og han vil delta og er villig til å være solist. Hvilken sang/sanger det kan bli avhenger helt av hvor mange vi blir, og nærmere avtale med Trond og familien.

Familien ønsker svar så snart som mulig pga forberedelsene og avtale med presten som er sokneprest Tor Martin Synnes.

Jeg håper at vi kan stille men er klar over at mange kan være på ferie,

Trenger derfor tilbakemelding fra dere absolutt snarest,  meld også i fra om du ikke kan, det gjør det lettere for meg å finne ut om vi kan stille.

Hvis vi kan få det til trenger vi nok å møtes helst kl 0900 (de som kan, de andre henger seg på så tidlig som mulig etter kl 0900) for en gjennomgang.

 

Dødsfall

Hei

Bjørn Løkken ringte meg i går kveld og fortalte at Fred døde kl 1930. på Lørenskog sykehjem med sin familie tilstede. Bjørn besøkte ham dagen før og de var på terrassen en tur.  Han forteller at han følte han hadde god kontakt med Fred, men at han fortsatt hadde lammelser og  ikke kunne snakke. Trond Rinnan var også å besøkte Fred noen dager tidligere. Som dere vet ble han rammet av et slag den 10. juli.

Fred ble medlem i LMK 9. mars 1989, var formann i 4 år 2005-2008, han ble 75 år. Våre tanker går til hans to sønner og familie.

Jeg tar kontakt med dem i forhold til oppmerksomhet fra koret, og sender dere nærmere informasjon.

 

 

Lære nytt

Akershus sangerforum

Velkommen til læringsfestival 2017.

Sett av tirsdag17. oktober til å lære deg noe nytt. Den kvelden arrangerer Voksenopplæringsforbundet i Akershus en Læringsfestival med mange kurstilbud.
Stedet er Skedsmo videregående skole, kl. 17.00.

Akershus sangerforum innbyr til:  Festivalkor – Bli operasanger på to timer -Innleid innstruktør er Steffen Kammler, tidligere dirigent ved operahusene i Halle og Hamburg, samt ved operaen i Oslo. Kurset er gratis.

Les mer om Læringsfestivalen, på websiden til Voksenopplæringsforbundet, her ligger foreløpig program.
Ønsker dere fortsatt en god sommer.

Mvh Akershus sangerforum – Marianne Holm

Informasjon

Hei

For snart en uke siden ble Fred rammet av et hjerneslag, og ble innlagt på Ahus,  Skadene viser seg dessverre å være omfattende, selv om han nå er ved bevissthet er familien usikker på om han kjenner dem. Han er sterkt lammet og har mistet språket, i tillegg til hans Parkinsons sykdom er det selvsagt vanskelig for legene å si  noe sikkert om den nærmeste tiden. Han hadde bare få dager før hendelsen, vært og fått justert de inn-opererte elektrodene som reduserer spasmene og han var veldig glad for at den høyre hånden var blitt enda roligere.

Bjørn Løkken har hatt kontakt med familien hele tiden og også vært og besøkt ham både på lørdag og søndag, og følger opp på en meget god måte. Som mange av dere kanskje vet har de hatt veldig nær og nesten daglig kontakt gjennom de senere årene. Bjørn er også usikker på om Fred kjenner ham ved besøkende. LMK venner som er kjent med dette er Arild Tømmervik, Ivar Havdal og Hans Storrø . Bjørn vil fortsette å holde løpende kontakt med familien. Det er ikke anledning for andre å besøke ham slik situasjonen er nå.

Jeg har snakket med hans sønn Jens Petter og denne informasjonen sendes i forståelse med hans to sønner, og etter samtale med Bjørn i ettermiddag.

Vi håper at Fred kommer gjennom dette på en best mulig og rask måte, han er en kjempe.

 

 

 

Kurstilbud

Akershus sangeforum

Vi minner om dirigentopplæring for nybegynnere og hjelpedirigenter – send videre til interesserte i koret

Det er helt sikkert noen i koret ditt som blir spurt om og steppe inn som hjelpedirigent. Da er det greit å kunne de grunnleggende dirigentkunnskapene.
Koralliansen har laget en modulbasert dirigentopplæring. Der dirigenter som ikke har musikkutdanning kan styrke sin kompetansem innenfor kordireksjon.
Kompetanse i dirigering er nødvendig for et kreativt og levende korliv.

Dette er helgebasert kurs – 15.-17. september og 3.-5. november 2017.  Kurset skal foregå på Ski ungdomskole.
Instruktør er Ingrid Danbolt.

Les mer om kurset på vår hjemmeside: http://www.sangerforum.no/akershus/aktiviteter/modulbasert-dir/
Påmelding innen 28. august: akershus@musikk.no

God sommer

Hei

Halvårmøte i går evaluerte våre aktiviteter i 2016, og behandlet mange viktige saker for koret. Gode ideer og innspill ble gitt og disse vil være til nytte for styret, dirigent, SU og RK .

Fyldig referat kommer.

Halvårsmøte er det forum koret har for å drøfte vår totale aktivitet. Hva trives vi med, hva ønsker vi oss, prioriteringer, hvor står vi musikalsk, hva ønsker vi av repertoar, hvordan ønsker vi å øve og alt annet. Mange signaler har vi fra den gjennomførte medlemsundersøkelsen, men det hadde vært sterkt ønskelig om flere hadde funnet tid til dette møte og å svare på medlemsundersøkelsen.

Bare halve koret gjorde det, hvilket innebærer at halvparten ikke gir innspill og hjelp til de med ansvar for å «tilrettelegge».

Er dette et sukk fra en frustrert formann – nei – men jeg håper til ettertanke for dere som ikke deltok. At det kommer noe i veien for å kunne møte respekteres, men å svare på medlemsundersøkelsen er vanskeligere å forstå.

I vår strategiplan har vi endel mål, og oppnåelsen totalt er noe svakere enn i 2015, men ganske tilfredsstillende.

Leif hadde med DVDer fra «LMK med venner» som 14 medlemmer har bestilt. Kjetils anbefaling er at alle bør se denne, det er for det første mye bra musikk og mye å observere på hvordan vi opptrer på scenen mot publikum. Leif sier han gjerne mottar etterbestillinger.

Takker alle for innsatsen første halvår og ønsker god sommer.