Kategoriarkiv: Nyheter

Dirigent Kjetil Aamann slutter

Hei

Kjetil ringte meg den  8.ds. og vi hadde en god samtale. Etter det mottok jeg denne e-posten fra ham:

Takk for praten i telefonen. 
 Hverdagen har endret seg dramatisk for meg i løpet av de siste månedene, og jeg kjenner at helsa mi begynner å slites ned også. Så jeg blir nødt til å redusere arbeidsbelastningen min, og sier opp stillingen i Lørenskog mannskor.
 
For LMK vil det kanskje være ønskelig å få inn en ny dirigent for koret så snart som mulig, og dersom dere får på plass en ny dirigent snarlig, er jeg forberedt på å fratre før oppsigelsestiden er utløpt. På den annen side, kan jeg nok arbeide for dere ut vårsemesteret dersom prosessen tar en del tid. 
 
Hvis dere ønsker det, vil jeg selvsagt bidra så godt jeg kan i arbeidet med å få på plass ny dirigent for koret.
Vennlig hilsen Kjetil
 
Jeg svarte Kjetil :
Takk for god prat på telefon i dag.
 
Jeg er sikker på at jeg snakker for alle gutta, om at vi har stor forståelse for at du slik situasjonen din er, må velge bort oppgaver for å prioritere kreftene til din familie og deg selv. 
Vi føler sterkt med deg og Wenche for sykdommene som har rammet barna deres. 
Livet er stort å leve og inneholder så mye. Det dere nå opplever er veldig krevende. Heldigvis, er det gode ressurser i Norge, og jeg håper inderlig at alt som er mulig settes inn for å hjelpe dem og dere.
Er det noe du tenker at LMK kan bidra med, så gjør vi selvfølgelig det.
 
Som sagt har vi styremøte i kveld, og vi samtaler da om din oppsigelse. 
Veldig takknemlig for at du vil gi oss en hånd i prosessen med å finne ny dirigent, og at du kan være fleksibel på sluttdato.
 
Fint hvis du kan ringe meg etter SU møte i morgen, så avtaler vi hvordan vi informerer gutta.
Snakkes også videre på torsdag.
 
Saken ble behandlet på styremøte samme dato, og Kjetil orienterte SU i møte i kveld. Etter samtale med Kjetil i kveld etter SU møte ble vi enige om at jeg sender ut ovenstående informasjon.                    Styret setter igang arbeide med å rekruttere ny dirigent til koret.
 

 

God Jul

Hei

Ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt år, og spesielt til dere som sliter med helsa.

Nå gjenstår bare Juleaften av aktiviteter i år, og deretter kan vi se tilbake på ett minnerikt år. Spesielt tenker jeg på:  LMK med venner, Bornholm og Brahms konserten. Innsatsen og deltagelsen på øvelser og arrangementer i koret er meget høy, og styret takker for dette.

Kos dere med familie og venner!!

Brahms – Vel blåst !

RedigertSøndag 5. november gjennomførte koret dette årets store satsing; Brahms Alt-Rapsodi samt Rinaldo-kantaten (utdrag). Sistnevnte framføres sjeldent, og vi kjenner ikke til at den har vært framført i Skandinavia tidligere. 

34 av korets medlemmer har i hele høst hatt et stramt øvingsprogram for å få til det som i første omgang kan se ut som et over-ambisiøst prosjekt. Det er ikke tvil om at dette er vanskelig stoff. Ikke desto mindre kan vi si at koret gjennomførte med æren i behold. Det kom mange gode tilbakemeldinger fra publikum etter konserten. Korets medlemmer melder tilbake at de har lært mye i prosessen som har foregått denne høsten.

Johannes Brahms  er av mange betraktet som den siste store klassiker. Han skrev Rinaldo-kantaten i årene 1863 til 1868 og Alt-Rapsodien ble skrevet i 1869.

Koret kan se tilbake på en utfordrende høst der øving og terping på dette stoffet har stått i sentrum for korets og medlemmenes fokus.

 

 

Invitasjon sangseminar

Hurdalskoret arrangerer korseminar i samarbeid med Hurdal Verk Folkehøgskole 2.-4. februar 2018.
Hovedfokus på Prøysen.
Prøysenentusiast og artist Viggo Sandvik er med som solist.
Kursledere: Bodil Irene Lotterud og Jon Lotterud
Sted: Hurdal Verk Folkehøgskole
Seminaravgift: kr 950-.
I prisen inngår seminaret, lunsj lørdag og søndag.
Påmelding:
Sendes på e-post til seminar2018@hurdalskoret.no. Den må
inneholde navn, adresse, mobilnummer og hvilken stemme du
synger.
Innbetaling av kursavgiften til kontonummer: 1640.20.21644.
Merk innbetalingen med navn og korseminar 2018.
Påmeldingsfrist: 15. januar.
Det er først når innbetalingen har skjedd at du er registrert som deltaker til seminaret.
Andre henvendelser kan rettes til Solveig Ludvigsen, tlf. 924 64 983, Heidi Gabrielsen tlf.
952 72 228 eller e-post seminar2018@hurdalskoret.no.
Det blir ikke lagt opp til overnatting i vår regi, men de enkelte sangere/kor kan gjerne bruke de overnattingsstedene som er i Hurdal.
Hurdal syns- og mestringssenter Tlf. 63 98 80 00
Hurdalssjøen Hotell Tlf. 63 95 96 00
PROGRAM FOR HELGEN
Fredag 2. februar:
18.00— 19.00 Registrering og korkafeen er åpen
19.00 – 21.30 Korøvelse
Lørdag 3. februar:
10.00 – 13.00 Korøvelse
13.00 – 14.30 Lunsj
14.30 – 18.30 Korøvelse
Søndag 4. februar:
10.00 – 13.00 Korøvelse
13.00 – 1400 Lunsj
14.00 – 17.00 Korøvelse
18.00 Konsert
Jon Lotterud bor på Gjøvik og arbeider som frilans musiker der kor, komposisjon og konserter er hovedelementene.
Bodil I Lotterud er søster til Jon Lotterud, lærer på Hurdal Verk Folkehøgskole samt Hurdalskorets faste dirigent.
Vi ønsker velkommen til Hurdal til ei inspirerende og artig sanghelg!

God søndag

Hei

Håper alle har det bra og er inne i syngemodus.

Min opplevelse med det vi holder på med:

Eter lang betenkningstid og modning tok koret motet til seg og besluttet at vi skal gjøre Brahms, med begrunnelse i at det vil gi oss ny læring og  en annerledes og spennende utfordring. Dere vil alle bli bedt om å evaluere dette prosjektet etter at konserten er gjennomført

Starten i øvings arbeidet virket som at dette ville gå bra og sant nok, endel var det ikke så vanskelig å få taket på.  Alto Phapsody er jo bare flott og med Ingrid blir dette noe å huske tilbake på. Store deler av Rinaldo var også gøy å øve inn.

Så kom sluttkoret – og tvilen startet. Spesielt lurte jeg på om jeg ville være klar for første øvelse  med RSO. Kjetils optimisme og tro på oss hjelper godt, og jeg oppfatter at det er en gjeng som har bestemt seg for at dette klarer vi. Maken til innsats og egen øving har vi neppe gjort før. Det er strålende, og alle de aktive medlemmene stiller. Vi har noen få som av personlige forhold ikke har anledning, og slik vil det alltid være.

I dag hører jeg at sluttkoret også begynner å sitte – noe rusk – men ja – HURRA.

Annonse, plakater, Flyer og program er ferdig. Håper alle deler ut Flyerne i sitt nærområde innen 22.ds. – det var litt mange igjen etter siste øvelse, og jeg har de med igjen den 19.ds – og ellers gjør det dere kan for å komme – det er en unik hendelse for koret – og vi finner ikke at Rinaldo tidligere er oppført i Scandinava.

 

 

Info på øvelsen i kveld

Hei

Sender info til dere her, så sparer vi litt tid på øvelsen og sikrer at alle får den.

Brahms konserten

  1. Flyers bli utdelt på øvelsen.  Den er trykket i et opplag på 4000. Disse må  (bør) være lagt i postkasser senest søndag 22. oktober. Alle mann får ca 130 hver, og legger ut i sitt nærområde.  De  av medlemmene som or i nærheten av hverandre avtaler hvilke områder dere går i slik at det ikke overlappes.
  2. Plakater er trykt og vi ber om at de som kjenner hvor slike plakater kan slås opp, tenker gjennom det og tar med seg slike.

Øvelsen 19. oktober.

  1. Starter kl 1830 presis, alle må da være på plass, oppstilt og klare til å synge – varme opp.
  2. Jeg har spurt dirigentene om det kommer noen kjøreplan (tid/aktører/musikkstykker) for øvelsen, men ikke fått noen tilbakemelding på det – håper det kommer.
  3. Vi må rydde tilside stoler så vi får plass til  ca 50 stoler fra Festsalen. Disse går ikke selv så de må bæres opp – og ned igjen etter øvelsen. Stolene i kirken må settes tilbake igjen. 1. bass må møte kl 1745. Orkesteret har med egne notestativ.
  4. Den som ordner med kaffe – trenger kanskje hjelp? vi blir mange.