Lørenskog kirke onsdag 2. august kl 1000

Hei

Kan du delta?

Viser til tidligere informasjon og har nå fått vite av Freds sønn Jens-Petter Diseth at han begraves – se tittel på denne meldingen.

Det er familiens ønske at koret deltar i seremonien med sang, og jeg har sagt at vi gjerne gjør dette forutsatt  at det er mange nok medlemmer som kan delta.  De spør Trond Granlund også, men de har ikke fått tak i ham ennå –  kanskje i morgen. Sanger som det tenkes på er Himmel på jord, Himmelvogna, You’ll never walk alone. Dersom Trond ikke kan, har jeg kfr med Ivar og han vil delta og er villig til å være solist. Hvilken sang/sanger det kan bli avhenger helt av hvor mange vi blir, og nærmere avtale med Trond og familien.

Familien ønsker svar så snart som mulig pga forberedelsene og avtale med presten som er sokneprest Tor Martin Synnes.

Jeg håper at vi kan stille men er klar over at mange kan være på ferie,

Trenger derfor tilbakemelding fra dere absolutt snarest,  meld også i fra om du ikke kan, det gjør det lettere for meg å finne ut om vi kan stille.

Hvis vi kan få det til trenger vi nok å møtes helst kl 0900 (de som kan, de andre henger seg på så tidlig som mulig etter kl 0900) for en gjennomgang.

 

Dødsfall

Hei

Bjørn Løkken ringte meg i går kveld og fortalte at Fred døde kl 1930. på Lørenskog sykehjem med sin familie tilstede. Bjørn besøkte ham dagen før og de var på terrassen en tur.  Han forteller at han følte han hadde god kontakt med Fred, men at han fortsatt hadde lammelser og  ikke kunne snakke. Trond Rinnan var også å besøkte Fred noen dager tidligere. Som dere vet ble han rammet av et slag den 10. juli.

Fred ble medlem i LMK 9. mars 1989, var formann i 4 år 2005-2008, han ble 75 år. Våre tanker går til hans to sønner og familie.

Jeg tar kontakt med dem i forhold til oppmerksomhet fra koret, og sender dere nærmere informasjon.

 

 

Lære nytt

Akershus sangerforum

Velkommen til læringsfestival 2017.

Sett av tirsdag17. oktober til å lære deg noe nytt. Den kvelden arrangerer Voksenopplæringsforbundet i Akershus en Læringsfestival med mange kurstilbud.
Stedet er Skedsmo videregående skole, kl. 17.00.

Akershus sangerforum innbyr til:  Festivalkor – Bli operasanger på to timer -Innleid innstruktør er Steffen Kammler, tidligere dirigent ved operahusene i Halle og Hamburg, samt ved operaen i Oslo. Kurset er gratis.

Les mer om Læringsfestivalen, på websiden til Voksenopplæringsforbundet, her ligger foreløpig program.
Ønsker dere fortsatt en god sommer.

Mvh Akershus sangerforum – Marianne Holm

Informasjon

Hei

For snart en uke siden ble Fred rammet av et hjerneslag, og ble innlagt på Ahus,  Skadene viser seg dessverre å være omfattende, selv om han nå er ved bevissthet er familien usikker på om han kjenner dem. Han er sterkt lammet og har mistet språket, i tillegg til hans Parkinsons sykdom er det selvsagt vanskelig for legene å si  noe sikkert om den nærmeste tiden. Han hadde bare få dager før hendelsen, vært og fått justert de inn-opererte elektrodene som reduserer spasmene og han var veldig glad for at den høyre hånden var blitt enda roligere.

Bjørn Løkken har hatt kontakt med familien hele tiden og også vært og besøkt ham både på lørdag og søndag, og følger opp på en meget god måte. Som mange av dere kanskje vet har de hatt veldig nær og nesten daglig kontakt gjennom de senere årene. Bjørn er også usikker på om Fred kjenner ham ved besøkende. LMK venner som er kjent med dette er Arild Tømmervik, Ivar Havdal og Hans Storrø . Bjørn vil fortsette å holde løpende kontakt med familien. Det er ikke anledning for andre å besøke ham slik situasjonen er nå.

Jeg har snakket med hans sønn Jens Petter og denne informasjonen sendes i forståelse med hans to sønner, og etter samtale med Bjørn i ettermiddag.

Vi håper at Fred kommer gjennom dette på en best mulig og rask måte, han er en kjempe.

 

 

 

Brahms konsert 5.11.17

Hei

Selv om vi  er i delvis feriekoma må det jobbes med konserten.

Vedlegger info om Markeds plan med status/oppgaver/tidsplaner og presentasjoner av aktørene, samt pdf av annonse, pdf av Flyer.

Som dere ser anmoder vi alle om innsats med

  • selge annonser
  • å distribuere Flyers

Håper dere finner tid til å lese gjennom og følge opp.

Fortsatt god sommer og St.hans aften

Annonse NY, Flyer til bedrifter, Markedsplan – 23.06.17

hilsen

Sigmund, Mads og Svein

Kurstilbud

Akershus sangeforum

Vi minner om dirigentopplæring for nybegynnere og hjelpedirigenter – send videre til interesserte i koret

Det er helt sikkert noen i koret ditt som blir spurt om og steppe inn som hjelpedirigent. Da er det greit å kunne de grunnleggende dirigentkunnskapene.
Koralliansen har laget en modulbasert dirigentopplæring. Der dirigenter som ikke har musikkutdanning kan styrke sin kompetansem innenfor kordireksjon.
Kompetanse i dirigering er nødvendig for et kreativt og levende korliv.

Dette er helgebasert kurs – 15.-17. september og 3.-5. november 2017.  Kurset skal foregå på Ski ungdomskole.
Instruktør er Ingrid Danbolt.

Les mer om kurset på vår hjemmeside: http://www.sangerforum.no/akershus/aktiviteter/modulbasert-dir/
Påmelding innen 28. august: akershus@musikk.no

God sommer

Hei

Halvårmøte i går evaluerte våre aktiviteter i 2016, og behandlet mange viktige saker for koret. Gode ideer og innspill ble gitt og disse vil være til nytte for styret, dirigent, SU og RK .

Fyldig referat kommer.

Halvårsmøte er det forum koret har for å drøfte vår totale aktivitet. Hva trives vi med, hva ønsker vi oss, prioriteringer, hvor står vi musikalsk, hva ønsker vi av repertoar, hvordan ønsker vi å øve og alt annet. Mange signaler har vi fra den gjennomførte medlemsundersøkelsen, men det hadde vært sterkt ønskelig om flere hadde funnet tid til dette møte og å svare på medlemsundersøkelsen.

Bare halve koret gjorde det, hvilket innebærer at halvparten ikke gir innspill og hjelp til de med ansvar for å «tilrettelegge».

Er dette et sukk fra en frustrert formann – nei – men jeg håper til ettertanke for dere som ikke deltok. At det kommer noe i veien for å kunne møte respekteres, men å svare på medlemsundersøkelsen er vanskeligere å forstå.

I vår strategiplan har vi endel mål, og oppnåelsen totalt er noe svakere enn i 2015, men ganske tilfredsstillende.

Leif hadde med DVDer fra «LMK med venner» som 14 medlemmer har bestilt. Kjetils anbefaling er at alle bør se denne, det er for det første mye bra musikk og mye å observere på hvordan vi opptrer på scenen mot publikum. Leif sier han gjerne mottar etterbestillinger.

Takker alle for innsatsen første halvår og ønsker god sommer.

 

LMK halvårsmøte 2017 – Rapport fra dirigenten

Rapsbildet har ingenting med teksten å gjøre.
Jan Rohde var ikke til stede da bildet ble tatt.
Siden halvårsmøtet 2016 har vi videreført den musikalske opplæringen som vi gjorde i forrige periode, men det har også skjedd en del nytt i løpet av det siste året.

Som sist har noen stemmer forsvunnet fra ensemblet, mens nye sangere er kommet til. Koret har en noe bedre klang ved utgangen av mai 2017 enn det hadde for et år siden, årsaken tror jeg først og fremst er entusiasmen i gruppen, snarere enn opplæringen som foregår på prøvene.

I september 2016 hade jeg permisjon fra to prøver, og det førte til at LMK hadde en vikar for meg. Jeg mener det er viktig at dere får arbeide sammen med andre dirigenter og pedagoger enn bare sammen med meg. Jeg har tross alt vært ansatt i LMK siden 2012. Ulike dirigenter bruker ulike ord og metoder for å oppnå de samme resultatene, og vi dirigenter har også vår styrke på ulike felt.

Selv om aktivitetsnivået har vært noe lavere i denne perioden enn i forrige, har det vært plenty med oppgaver for LMK. En del prøver i august og september gikk med til å øve og lage musikk av et repertoar som vi hadde begynt å innstudere våren 2016 og som ble framført offentlig i Sarpsborg i begynnelsen av oktober.

Deretter var det, som det pleier, en del fokus på repertoar til adventkonserter. Disse hadde ingen overraskelser – de var programmert på tradisjonelt vis, hovedsakling med musikk som har blitt sunget mange ganger før. Selv om publikum fyller kirka og liker det de hører, tror jeg vi med hell kunne gitt dem litt større variasjon fra år til år.

Første offentlige framføring i 2017 var i forbindelse med Kulturnatt i Lørenskog hus. Samme kveld sang også LMK ved åpning av et tursti/parkanlegg sammen med solist og med gitarakkompagnement.

Konsertproduksjonen LMK med venner i slutten av mars 2017 involverte mange solister, musikere samt et helt damekor. Det musikalske resultatet var mer enn brukbart.

De siste offentlige framføringene LMK har gjort i denne perioden var under Korfestival Bornholm i slutten av mai. Der sang koret på en konsert i festsalen på en skole, og dagen etter utendørs i en slottsruin. På festivalen sang koret også et repertoar sammen med sangere fra en del andre kor, samt to fellessanger sammen med alle sangerne som deltok i festivalen.

Prøveplanene jeg hadde lagt for denne perioden har blitt forkastet igjen og igjen. Da koret meldte seg på Korfestival Bornholm, forsto jeg ikke at det skulle synges såpass mye fellesrepertoar under festivalen. Arbeidet med musikken til LMK med venner tok også mer tid enn det jeg hadde forestilt meg, og grunnlovsdagen kommer som 17. mai på kjerringa hvert år. Men jeg synes vi landet på beina tross alt.

Etter de opprinnelige planene jeg la, skulle vi ha hatt litt mer tid denne våren til å innstudere partier av det repertoaret som skal framføres i november 2017 – altså musikken til Brahms. Vi har nok av tid til å innstudere det og deretter øve på det, men det vil nok være fornuftig om hver sanger arbeider litt med musikken hjemme mellom prøvene, særlig i begynnelsen av høstsemesteret.

Vi har hatt noen prøver i andre lokaler enn hjemmehavnen Fjellhamar kirke i løpet av perioden. Dere kjenner sikkert alle på kroppen at det er mer utfordrende å synge i lokaler som har lavere takhøyde, mindre refleksjon osv. enn det vi er vant med fra kirken. For min del merker jeg at effektiviteten i prøvene blir lavere når vi har mer krevende akustiske forhold.

Mange sangere har tatt i bruk digitale hjelpemidler til innstudering på egen hånd. MuseScore, nettbrett, digitalisering av noter og mulighet til å endre sine egne øvingsfiler mht. tonalitet, balanse mellom stemmer, avspillingshastighet etc. har gjort mye for utviklingen av koret. Innstudering av musikk går raskere, og sangere blir tryggere på stemmen sin. Det gjør jobben min lettere, og resulterer også i høyere musikalsk kvalitet på framføringer. Jeg håper dere vil fortsette å utvikle bruken av slike hjelpemidler i LMK også i tiden framover.

Takk til de styrene og SUene jeg har fått jobbe sammen med i perioden. Takk for tilliten dere viser meg og utfordringene dere gir meg.

Jeg håper hver og en av dere har hatt gode opplevelser med LMK siden forrige halvårsmøte, og at dere alle har lært en del nytt i løpet av året. Ha en riktig god sommer.