Konsert

Hei

les mer på http://www.bygdekoret.no/

Her har dere anledning til å overvære en flott konsert og oppleve Romerike symfoniorkester som  vi skal samarbeide med til høsten.

Kurstilbud

Akershus sangeforum

Vi minner om dirigentopplæring for nybegynnere og hjelpedirigenter – send videre til interesserte i koret

Det er helt sikkert noen i koret ditt som blir spurt om og steppe inn som hjelpedirigent. Da er det greit å kunne de grunnleggende dirigentkunnskapene.
Koralliansen har laget en modulbasert dirigentopplæring. Der dirigenter som ikke har musikkutdanning kan styrke sin kompetansem innenfor kordireksjon.
Kompetanse i dirigering er nødvendig for et kreativt og levende korliv.

Dette er helgebasert kurs – 15.-17. september og 3.-5. november 2017.  Kurset skal foregå på Ski ungdomskole.
Instruktør er Ingrid Danbolt.

Les mer om kurset på vår hjemmeside: http://www.sangerforum.no/akershus/aktiviteter/modulbasert-dir/
Påmelding innen 28. august: akershus@musikk.no

God sommer

Hei

Halvårmøte i går evaluerte våre aktiviteter i 2016, og behandlet mange viktige saker for koret. Gode ideer og innspill ble gitt og disse vil være til nytte for styret, dirigent, SU og RK .

Fyldig referat kommer.

Halvårsmøte er det forum koret har for å drøfte vår totale aktivitet. Hva trives vi med, hva ønsker vi oss, prioriteringer, hvor står vi musikalsk, hva ønsker vi av repertoar, hvordan ønsker vi å øve og alt annet. Mange signaler har vi fra den gjennomførte medlemsundersøkelsen, men det hadde vært sterkt ønskelig om flere hadde funnet tid til dette møte og å svare på medlemsundersøkelsen.

Bare halve koret gjorde det, hvilket innebærer at halvparten ikke gir innspill og hjelp til de med ansvar for å «tilrettelegge».

Er dette et sukk fra en frustrert formann – nei – men jeg håper til ettertanke for dere som ikke deltok. At det kommer noe i veien for å kunne møte respekteres, men å svare på medlemsundersøkelsen er vanskeligere å forstå.

I vår strategiplan har vi endel mål, og oppnåelsen totalt er noe svakere enn i 2015, men ganske tilfredsstillende.

Leif hadde med DVDer fra «LMK med venner» som 14 medlemmer har bestilt. Kjetils anbefaling er at alle bør se denne, det er for det første mye bra musikk og mye å observere på hvordan vi opptrer på scenen mot publikum. Leif sier han gjerne mottar etterbestillinger.

Takker alle for innsatsen første halvår og ønsker god sommer.

 

LMK halvårsmøte 2017 – Rapport fra dirigenten

Rapsbildet har ingenting med teksten å gjøre.
Jan Rohde var ikke til stede da bildet ble tatt.
Siden halvårsmøtet 2016 har vi videreført den musikalske opplæringen som vi gjorde i forrige periode, men det har også skjedd en del nytt i løpet av det siste året.

Som sist har noen stemmer forsvunnet fra ensemblet, mens nye sangere er kommet til. Koret har en noe bedre klang ved utgangen av mai 2017 enn det hadde for et år siden, årsaken tror jeg først og fremst er entusiasmen i gruppen, snarere enn opplæringen som foregår på prøvene.

I september 2016 hade jeg permisjon fra to prøver, og det førte til at LMK hadde en vikar for meg. Jeg mener det er viktig at dere får arbeide sammen med andre dirigenter og pedagoger enn bare sammen med meg. Jeg har tross alt vært ansatt i LMK siden 2012. Ulike dirigenter bruker ulike ord og metoder for å oppnå de samme resultatene, og vi dirigenter har også vår styrke på ulike felt.

Selv om aktivitetsnivået har vært noe lavere i denne perioden enn i forrige, har det vært plenty med oppgaver for LMK. En del prøver i august og september gikk med til å øve og lage musikk av et repertoar som vi hadde begynt å innstudere våren 2016 og som ble framført offentlig i Sarpsborg i begynnelsen av oktober.

Deretter var det, som det pleier, en del fokus på repertoar til adventkonserter. Disse hadde ingen overraskelser – de var programmert på tradisjonelt vis, hovedsakling med musikk som har blitt sunget mange ganger før. Selv om publikum fyller kirka og liker det de hører, tror jeg vi med hell kunne gitt dem litt større variasjon fra år til år.

Første offentlige framføring i 2017 var i forbindelse med Kulturnatt i Lørenskog hus. Samme kveld sang også LMK ved åpning av et tursti/parkanlegg sammen med solist og med gitarakkompagnement.

Konsertproduksjonen LMK med venner i slutten av mars 2017 involverte mange solister, musikere samt et helt damekor. Det musikalske resultatet var mer enn brukbart.

De siste offentlige framføringene LMK har gjort i denne perioden var under Korfestival Bornholm i slutten av mai. Der sang koret på en konsert i festsalen på en skole, og dagen etter utendørs i en slottsruin. På festivalen sang koret også et repertoar sammen med sangere fra en del andre kor, samt to fellessanger sammen med alle sangerne som deltok i festivalen.

Prøveplanene jeg hadde lagt for denne perioden har blitt forkastet igjen og igjen. Da koret meldte seg på Korfestival Bornholm, forsto jeg ikke at det skulle synges såpass mye fellesrepertoar under festivalen. Arbeidet med musikken til LMK med venner tok også mer tid enn det jeg hadde forestilt meg, og grunnlovsdagen kommer som 17. mai på kjerringa hvert år. Men jeg synes vi landet på beina tross alt.

Etter de opprinnelige planene jeg la, skulle vi ha hatt litt mer tid denne våren til å innstudere partier av det repertoaret som skal framføres i november 2017 – altså musikken til Brahms. Vi har nok av tid til å innstudere det og deretter øve på det, men det vil nok være fornuftig om hver sanger arbeider litt med musikken hjemme mellom prøvene, særlig i begynnelsen av høstsemesteret.

Vi har hatt noen prøver i andre lokaler enn hjemmehavnen Fjellhamar kirke i løpet av perioden. Dere kjenner sikkert alle på kroppen at det er mer utfordrende å synge i lokaler som har lavere takhøyde, mindre refleksjon osv. enn det vi er vant med fra kirken. For min del merker jeg at effektiviteten i prøvene blir lavere når vi har mer krevende akustiske forhold.

Mange sangere har tatt i bruk digitale hjelpemidler til innstudering på egen hånd. MuseScore, nettbrett, digitalisering av noter og mulighet til å endre sine egne øvingsfiler mht. tonalitet, balanse mellom stemmer, avspillingshastighet etc. har gjort mye for utviklingen av koret. Innstudering av musikk går raskere, og sangere blir tryggere på stemmen sin. Det gjør jobben min lettere, og resulterer også i høyere musikalsk kvalitet på framføringer. Jeg håper dere vil fortsette å utvikle bruken av slike hjelpemidler i LMK også i tiden framover.

Takk til de styrene og SUene jeg har fått jobbe sammen med i perioden. Takk for tilliten dere viser meg og utfordringene dere gir meg.

Jeg håper hver og en av dere har hatt gode opplevelser med LMK siden forrige halvårsmøte, og at dere alle har lært en del nytt i løpet av året. Ha en riktig god sommer.

Halvårs-rapport 2017

Vår-fest i Valhall 22. april: Beregnet overskudd: Kr. 10-15.000,-. Hjemmelaget mat og egen import av pol-varer for å spare kostnader var i planene. Da LDK ikke hadde anledning til å komme, øynet vi intet håp om å gå med overskudd – tross stor innsats fra Reisekomiteen. Festen ble derfor droppet, og vi kommer sterkere tilbake til høsten.

 Sangerstevne Bornholm 25. – 28. mai: En glad gjeng på 47, hvorav 21 aktive sangere reiste til Bornholm med buss, hvor vi deltok på et skandinavisk sangerstevne. – Over 600 sangere deltok !

Vi bodde i flotte feriehus med alle fasiliteter, stevnet gikk bra, og vi hadde en alle tiders tur !

Da turen nylig er avviklet, har vi ikke fått «det totale helhetsinntrykket» (i skrivende stund), men mange hyggelig tilbakemeldinger har vi fått

 Halvårsmøte 1. juni: RK har tidligere åpnet litt på «penge-skrinet» og invitert koret på gratis øl på pub’en etterpå. Gratis øl droppet vi i år, som en del av RK’s sparetiltak.

(Halvårsmøtene er det jo styret som arrangerer. Kanskje styret burde ha sponset en øl, eller to….?)

 Guttetur til Oslo, Onsdag, 20. september: Ikke helt klarlagt i detalj enda, men «Den glade gris» er nevnt som ett av «åstedene», med  Schweinehaxe, schnapps und bier.

Rakfiskfest på Valhall, 28. oktober: Her har vi muligheten til å tjene Kr.10-15.000,- ved å lage maten, og importere pol-varene selv. (Spare kostnader.) Satser på at mange av våre ledsagere og LDK med sine ledsagere har anledning til å komme – og at det blir kø i baren……

Lutefiskaften på Thon Hotel, 22. november: Etter at Thon har skjerpet seg, «flytter» vi tilbake dit. Det ble for lang, og kronglete vei til, og fra byen sist……

Lørenskog, 29. mai 2017

Reisekomiteen

Halvårsmøte

Hei

Håper på godt fremmøte.

Det er viktig for oss alle sammen at våre aktiviteter legges opp slik at medlemmenes interesser kan dekkes best mulig, og styret trenger in-put fra medlemmene for at dette kan gjøres. Det er nok slik at med 50 interesser – mange ulike . kan ikke alle alltid få sine prioritert, men at vi treffer flest mulig «hjemme» er viktig for trivselen i koret.

SU har gitt vedlagte synspunkter, og vi ber om at dere ser på disse i sammenheng med medlemsundersøkelsen som er distribuert for noen dager siden.

Vel møtt og det blir kaffe og noe ved siden av.

 

,Redegjøring SU – 01.06.17 (1)

Prøve i kveld, 18. mai 2017

Jeg regner med at dere alle hadde en feiende flott markering av grunnloven i går, og at dere lot deres røst opplyde på propert vis.

Som din mannlige intuisjon trolig har landet på, skal vi i kveld jobbe med repertoar til Bornholm og litt til høstens Brahms-konsert. 17.-mai-repertoaret kan du la ligge hjemme.