LMK 100 år

Hei

Alle inviteres til å gi forslag til Tittel på vår- og høstkonsertene.

Vårkonserten er som dere vet med mange aktører vi har samarbeidet med i mange år, og det meste av repertoaret er bestemt, høstkonserten med Vardø Guldbergs og oss selv, mannskor sang.

I tillegg ønsker vi å mobilisere alle for å selge annonser. I denne omgang ønsker vi å vite om dere tror dere har kontakter dere kan få solgt annonser til og forslag på annonsører. Som vi har sett i andres programmer er det mange kos som lykkes bra med annonsører. Vi kommer tilbake med detaljer om hvor vi vil vise annonsene, størrelse, priser og hva vi trenger av materiell.

Send info til Svein om disse aktivitetene.