Konserten avlyses!

Det er vel ingen overraskelse at vi nå må avlyse konserten vår 29. mars. Alle arrangementer som samler over 500 mennesker er forbudt, og arrangementer mellom 100 og 500 personer skal risikovurderes og godkjennes av kommunen. Vi kan nok også forvente at disse settes ytterligere ned. Det gis i praksis ikke slike tillatelser for vår type arrangement nå. Det vi nå gjør er å forsøke å flytte opplegget for vårkonserten til 10. oktober, da den andre konserten vår står på programmet. Alle kan enten få billettpengene tilbake, eller de kan benytte disse til høstkonserten. Vi avklarer med Lørenskog hus som billettansvarlige. De må naturligvis ha litt tid til å områ seg. Vi vil informere publikum så godt det lar seg gjøre.

Når det gjelder jubileumsreisen jobber vi med dette mot reiseselskapet. Her gjelder visse regler og frister for betaling og avbestilling. Neste frist er 26. mars, og styret har satt opp møte 23. mars for å avgjøre videre løp.

ØVELSE TORSDAG 19. MARS.

Vi får nå ikke bruke kirka til øvelse. Dette er på ubestemt tid. Men vi har fått låne lokalene på Dovre bo og servicesenter for neste torsdag, og så ser vi det an framover. For dere som ikke har vært der før: Det er i underetasjen ved der vi stiller opp for 17. mai tog, med andre ord opp bakken mot senteret, og så ser du dette til venstre. Adressen er Ole Lians vei 4. NB det er dårlig med parkeringsmuligheter der! I disse tider må naturligvis hver enkelt vurdere egen helse og om det er riktig å møte. Vi tvinger ingen, men jeg håper å se flest mulig der neste torsdag!

Friskt mot alle sammen!

Per Arvid