Digitalgruppa

Grorud påmelding

For de som ennå ikke har benyttet svarskjema i forbindelse med Grorud – arrangementet så er fristen for å fylle inn skjemaet forlenget fram til mandag.

Kaj