Digitalgruppa

Ny veiledning til bruk av MuseScore til hjemmeøving

Det er nå utarbeidet en ny veiledning for installasjon av MuseScore på både PC, Android nettbrett og iPad.

Hvis det avdekkes feil eller svakheter må dere gi beskjed.

Veiledningen finnes på hjemmesiden under Medlemmer =>Hjelp => Punkt 9.

 

Dette er en melding fra Digitalgruppen

 

 

Kurskveld 18-19 på torsdag
Hei karer. Som jeg annonserte på siste øvelse, vil digitalkomiteen i tiden 18-19 gjennomføre en økt med opplæring for de som ønsker […]
Adventskonserten ligger nå ute på lmkor.no.
Foredrag om rekruttering v/ Ingrid Dambolt
Grorud påmelding