Adventskonsert

Dato 11.12.2021 Tid 12:00 - 23:45
Ordensansvarlig: Ingen
Status lokale: Ikke avklart
Kommentar:

Sted
Fjellhamar kirke

Klikk på iCal for å legge arrangementet inn i din kalender


Siden kirken har bestemt to høymesser på søndager i desember, blir det ikke anledning til å ha adventskonsert på søndag.
Pga pandemisituasjonen har LDK trukket seg (primo september) fra samarbeidsprosjektet dette året. Det blir derfor opp til LMK å få til dette.