Corona-drøfting i pausen

Dato 26.03.2020 Tid 20:15 - 20:30
Ordensansvarlig: Ingen
Status lokale: Ikke avklart
Kommentar:

Sted
Fjellhamar kirke

Klikk på iCal for å legge arrangementet inn i din kalender


Det må tas stilling til evt. avbestilling av reise pga Corona-problematikk ( jfr. styremøte 9. mars.)