Jubileum Lørenskog Hus 10 år

Dato 06.11.2021 Tid 12:00 - 23:45
Ordensansvarlig: Ingen
Status lokale: Ikke avklart
Kommentar:

Sted
Lørenskog Hus - Storstua

Klikk på iCal for å legge arrangementet inn i din kalender


LMK er invitert til 10-årsfeiring av Lørenskog hus. Det skal skje ting over flere dager. Foreløpig vet vi ikke noe mer enn dette.