Jubileumsgudstjeneste i Fjellhamar kirke

Dato 27.10.2019 Tid 16:00 - 18:00
Ordensansvarlig: Ingen
Status lokale: Ikke avklart
Kommentar:

Sted
Fjellhamar kirke

Klikk på iCal for å legge arrangementet inn i din kalender


Det er i høst 30 år siden Fjellhamar kirke ble innviet.
Like lenge har mannskoret hatt kirken som sitt faste øvingslokale.
Vi er invitert til å delta på jubileumsgudstjeneste.
Gaven fra LMK er en hjertestarter som vil bli overlevert.