Seminar ??

Kart utilgjengelig
Dato 30.10.2021 - 31.10.2021 Tid 09:00 - 23:45
Ordensansvarlig: Ingen
Status lokale: Ikke avklart
Kommentar:

Klikk på iCal for å legge arrangementet inn i din kalender


Usikkert mht. seminar. Styret drøfter bl.a. tur til Fjellsprengningsmuseet kombinert med seminar et sted på veien.