Øvelse

Dato 14.10.2021 Tid 19:00 - 20:15
Ordensansvarlig: Ingen
Status lokale: Ikke avklart
Kommentar:

Sted
Fjellhamar kirke

Klikk på iCal for å legge arrangementet inn i din kalender


Før oktoberfesten på Fjellhamar Bistro har vi vanlig øvelse.
20:15 går vi til Bistroen.