Styremøte

Dato 07.10.2020 Tid 18:30 - 20:30
Ordensansvarlig: Ingen
Status lokale: Ikke avklart
Kommentar:

Sted
Lørenskog Hus-Framtia

Klikk på iCal for å legge arrangementet inn i din kalender