Styremøte

Dato 07.06.2018 Tid 18:00 - 19:00
Ordensansvarlig: Ingen
Status lokale: Ikke avklart
Kommentar:

Sted
Fjellhamar Kirke

Klikk på iCal for å legge arrangementet inn i din kalender