Styremøte

Dato 08.01.2018 Tid 18:30 - 21:00
Ordensansvarlig: Ingen
Status lokale: Ikke avklart
Kommentar:

Sted
Lørenskog Hus - Hagan

Klikk på iCal for å legge arrangementet inn i din kalender


Agenda ikke klar