Kategoriarkiv: Oppslagstavle

Program for 17. Mai

 

 

INFORMASJON  OM  SANGERTREFF

 

17. mai 2018
 
Arrangør

 

1.       Lørenskog kommune

2.       LMK bass 1

3.       Skårer menighet

4.       Lørenskog sykehjem

 

 
Sted 1.       Dovre/flaggfjellet

 

2.       Thon hotell

3.       Skårer kirke

 

 

4.       Sykehjemmet

Fremmøte kl 0700

Flaggfjellet kl 0800

Direkte etter Flaggfjellet.

Fremmøte kl 0950

Gudstjenesten starter kl 1015

Vi går direkte etter Gudstjenesten

Dato 17. mai  
Prosjektskjema Ikke utarbeidet  
LMKs ansvarlig Styret  
Reise/transport egen  
Program 1.       Se LK nettside, utdeles i postkassene i Lørenskog

2.       Se B1, påmeldingsliste

3.       Kirkens program distr. Så snart det er klart.

4.       Ledes av sykehjemmet

 
Deltagere 1 . 22

3.  23

4.  22

 
LMKs repertoar 1.       Landkjenning

Gud signe Norigs land

3.      Norges Fjeld og Sangen

4.      He ant heavy, Chattanooga Choo  Choo, samt delta i Sykehjemmet egne 17. mai-sanger.

 
LMKs bekledning Sort uniform, hvit skjorte, sorte sokker/belte/sko

gult slips

sangerlue (på flaggfjellet)

 

 

Brahms – Vel blåst !

RedigertSøndag 5. november gjennomførte koret dette årets store satsing; Brahms Alt-Rapsodi samt Rinaldo-kantaten (utdrag). Sistnevnte framføres sjeldent, og vi kjenner ikke til at den har vært framført i Skandinavia tidligere. 

34 av korets medlemmer har i hele høst hatt et stramt øvingsprogram for å få til det som i første omgang kan se ut som et over-ambisiøst prosjekt. Det er ikke tvil om at dette er vanskelig stoff. Ikke desto mindre kan vi si at koret gjennomførte med æren i behold. Det kom mange gode tilbakemeldinger fra publikum etter konserten. Korets medlemmer melder tilbake at de har lært mye i prosessen som har foregått denne høsten.

Johannes Brahms  er av mange betraktet som den siste store klassiker. Han skrev Rinaldo-kantaten i årene 1863 til 1868 og Alt-Rapsodien ble skrevet i 1869.

Koret kan se tilbake på en utfordrende høst der øving og terping på dette stoffet har stått i sentrum for korets og medlemmenes fokus.

 

 

Bilagsrutiner fra 1.01.2017

Bilderesultat for bilder regnskapsfører

 

Regnskap for  LØRENSKOG MANNSKOR fra 1.01.2017

 

Etter innføringen av nytt system (StyreWeb) vil bilagsbehandlingen bli endret for å få mer effektivitet i arbeidet.
Alle bilag som skal bokføres skal digitaliseres, og de blir lagret i systemet.  (I tillegg vil de inntil videre bli arkivert som før.)

Obs! Skanning – de som ikke har mulighet for å skanne bilaget til et pdf format, leverer papirbilaget til kassereren.

Koret fører to regnskaper:

  • LMK Drift
  • LMK Reisekomiteen

med resultatregnskap og balanse.

(I tillegg gir systemet mulighet for prosjektregnskaper og annet styret måtte ha behov for)

I tillegg har koret Kapitalkontoen.

Bilagsrutiner for LMK Drift

Alle bilag: fakturaer, kontantutlegg, bankutdrag m.v. skal merkes Drift.  (Dette slik at kasserer kan bokføre i riktig regnskap)

Korets medlemmer som har bilag som skal bokføres, attester bilaget (sign.), skriver hva det gjelder og dato (hvis dato ikke står), skanner det til pdf format og sender det inn som vedlegg til e-post; bilag@lmkor.no.

Påfør bankkontonummer og navn, hvis det er et utlegg koret skal betale penger tilbake for.

Rutiner for Reisekomiteen

For Reisekomiteen vil bilagene være inntekter og kostnader knyttet til hovedaktivitetene;

  • Lotteri
  • Kaffesalg
  • Fester
  • Turer / reiser

Alle bilag merkes Reisekomiteen, og skal behandles etter samme rutine som for Drift (se ovenfor).

Fakturering

Medlemskontingent, egenandeler ved turer, fester, konsertbilletter og annet vil bli fakturert direkte fra regnskapssystemet. Samtidig som fakturaen utstedes bokfører systemet denne.

Fakturaen utsendes som bilag i e-post. Pass på at den betales etter oppgitt forfallsdato.

NB !

  • Det er meget viktig at bilagene oversendes kasserer fortløpende. Dette er avgjørende for at det månedlige regnskapet kan avstemmes og dermed kunne identifisere mulige feilføringer tidlig.
  • Dersom den som leverer bilag kjenner hvilken konto bilaget skal føres på, noteres denne på bilaget.

 

Spørsmål om nytt regnskapssystem og rutiner rettes til kassereren.