Kategoriarkiv: Oppslagstavle

Program for 17. Mai

 

 

INFORMASJON  OM  SANGERTREFF

 

17. mai 2018
 
Arrangør

 

1.       Lørenskog kommune

2.       LMK bass 1

3.       Skårer menighet

4.       Lørenskog sykehjem

 

 
Sted 1.       Dovre/flaggfjellet

 

2.       Thon hotell

3.       Skårer kirke

 

 

4.       Sykehjemmet

Fremmøte kl 0700

Flaggfjellet kl 0800

Direkte etter Flaggfjellet.

Fremmøte kl 0950

Gudstjenesten starter kl 1015

Vi går direkte etter Gudstjenesten

Dato 17. mai  
Prosjektskjema Ikke utarbeidet  
LMKs ansvarlig Styret  
Reise/transport egen  
Program 1.       Se LK nettside, utdeles i postkassene i Lørenskog

2.       Se B1, påmeldingsliste

3.       Kirkens program distr. Så snart det er klart.

4.       Ledes av sykehjemmet

 
Deltagere 1 . 22

3.  23

4.  22

 
LMKs repertoar 1.       Landkjenning

Gud signe Norigs land

3.      Norges Fjeld og Sangen

4.      He ant heavy, Chattanooga Choo  Choo, samt delta i Sykehjemmet egne 17. mai-sanger.

 
LMKs bekledning Sort uniform, hvit skjorte, sorte sokker/belte/sko

gult slips

sangerlue (på flaggfjellet)

 

 

Brahms – Vel blåst !

RedigertSøndag 5. november gjennomførte koret dette årets store satsing; Brahms Alt-Rapsodi samt Rinaldo-kantaten (utdrag). Sistnevnte framføres sjeldent, og vi kjenner ikke til at den har vært framført i Skandinavia tidligere. 

34 av korets medlemmer har i hele høst hatt et stramt øvingsprogram for å få til det som i første omgang kan se ut som et over-ambisiøst prosjekt. Det er ikke tvil om at dette er vanskelig stoff. Ikke desto mindre kan vi si at koret gjennomførte med æren i behold. Det kom mange gode tilbakemeldinger fra publikum etter konserten. Korets medlemmer melder tilbake at de har lært mye i prosessen som har foregått denne høsten.

Johannes Brahms  er av mange betraktet som den siste store klassiker. Han skrev Rinaldo-kantaten i årene 1863 til 1868 og Alt-Rapsodien ble skrevet i 1869.

Koret kan se tilbake på en utfordrende høst der øving og terping på dette stoffet har stått i sentrum for korets og medlemmenes fokus.

 

 

Bilagsrutiner fra 1.01.2017

Bilderesultat for bilder regnskapsfører

 

Regnskap for  LØRENSKOG MANNSKOR fra 1.01.2017

 

Etter innføringen av nytt system (StyreWeb) vil bilagsbehandlingen bli endret for å få mer effektivitet i arbeidet.
Alle bilag som skal bokføres skal digitaliseres, og de blir lagret i systemet.  (I tillegg vil de inntil videre bli arkivert som før.)

Obs! Skanning – de som ikke har mulighet for å skanne bilaget til et pdf format, leverer papirbilaget til kassereren.

Koret fører to regnskaper:

  • LMK Drift
  • LMK Reisekomiteen

med resultatregnskap og balanse.

(I tillegg gir systemet mulighet for prosjektregnskaper og annet styret måtte ha behov for)

I tillegg har koret Kapitalkontoen.

Bilagsrutiner for LMK Drift

Alle bilag: fakturaer, kontantutlegg, bankutdrag m.v. skal merkes Drift.  (Dette slik at kasserer kan bokføre i riktig regnskap)

Korets medlemmer som har bilag som skal bokføres, attester bilaget (sign.), skriver hva det gjelder og dato (hvis dato ikke står), skanner det til pdf format og sender det inn som vedlegg til e-post; bilag@lmkor.no.

Påfør bankkontonummer og navn, hvis det er et utlegg koret skal betale penger tilbake for.

Rutiner for Reisekomiteen

For Reisekomiteen vil bilagene være inntekter og kostnader knyttet til hovedaktivitetene;

  • Lotteri
  • Kaffesalg
  • Fester
  • Turer / reiser

Alle bilag merkes Reisekomiteen, og skal behandles etter samme rutine som for Drift (se ovenfor).

Fakturering

Medlemskontingent, egenandeler ved turer, fester, konsertbilletter og annet vil bli fakturert direkte fra regnskapssystemet. Samtidig som fakturaen utstedes bokfører systemet denne.

Fakturaen utsendes som bilag i e-post. Pass på at den betales etter oppgitt forfallsdato.

NB !

  • Det er meget viktig at bilagene oversendes kasserer fortløpende. Dette er avgjørende for at det månedlige regnskapet kan avstemmes og dermed kunne identifisere mulige feilføringer tidlig.
  • Dersom den som leverer bilag kjenner hvilken konto bilaget skal føres på, noteres denne på bilaget.

 

Spørsmål om nytt regnskapssystem og rutiner rettes til kassereren.

Informasjon om ny kommunikasjonsflate

Kjære korister i Lørenskog Mannskor 

Det har vært mye fokus rundt ny hjemmeside den senere tid, og vi i digitalgruppa gleder oss over å oppleve stor interesse for vår nye kommunikasjonsflate. Dette er utvilsomt et skritt i en digitaliseringsretning vi må gå alle sammen helt uavhengig av vårt engasjement i koret. 

Vår oppfordring til alle, også eventuelle «skeptikere/tvilere» er å benytte denne muligheten (ny hjemmeside) til å jobbe seg inn i digitaliseringsalderen. Ingen av oss er for gammel til å lære nye ting, og ny teknologi kommer til å påvirke livene våre samme hvor mye vi lengter tilbake til steintavla. Nå er sikkert ikke ny hjemmeside for LMK en absolutt forutsetning for å oppleve sanggleden og vennskapet, men den kan være et positivt tilleggselement som gir oss en bekreftelse på at vi blir bedre rustet til å takle den akselererende digitaliseringen  som møter oss der fremme.

All informasjon som berører alle i koret vil i fremtiden finnes kun på hjemmesiden og ikke i 40-50 mailbokser rundt omkring, hvor mange ofte har hatt problemer med å finne riktig mail til riktig anledning.

Ved gjennomgang av hjemmeside funksjonalitet sist torsdag, snakket Svein BP om hvordan kommunikasjonen mellom ulike rolleinnehavere og medlemmene ville bli i fremtiden ved at informasjonen nå kommer til å ligge på hjemmesiden og etter hvert ikke lenger dukke opp i mailboksen. Sett fra et teknisk ståsted er dette riktig, men med et lite tillegg: Når ny informasjon legges inn på hjemmesiden, vil det automatisk gå ut en mail til alle medlemmene som forteller at det er lagt ut ny informasjon på hjemmesiden, og med en lenke til denne informasjonen i mailen. Ved å klikke på denne lenken kommer man direkte inn til hjemmesiden på det stedet informasjonen ligger.

Ettersom ikke alle hadde anledning til å delta på  gjennomgangen sist torsdag, kommer samme informasjon nå til alle.

Det andre som er viktig å være klar over er at informasjon om alle hendelser, øvelser, seminarer, konserter og turer som er knyttet til en bestemt dato vil bli lagt inn i kalenderen, menyvalg «Konserter og øvelser». Ved å klikke på aktiviteten i kalenderen vil man få opp følgende bilde. Her er vennekonserten brukt som et eksempel.

Info_om_Kalender_1

Ved å klikke på «LMK med venner» i datoruten eller under Offentlige arrangementer, kommer man inn på en side med detaljer om arrangementet.

Info_om_Kalender_2

På dette bildet ligger det en lenke til all informasjon om konserten. Ved å klikke på denne kommer man inn i dokumentarkivet hvor alle relevante dokumentene ligger.

Ved å klikke på knappen «Lenke til arrangementet» vil man få oversikt over alle sangene som skal fremføres på konserten. Her kan sangene lastes ned for utskrift eller for øving med MuseScore.

Vårt ønske er at alle setter seg inn i dette nye så raskt de kan. Vi vet at det digitale ståstedet er veldig variert blant korets medlemmer, og vi tar hensyn til dette i opplæringen. Digitalgruppen vil stille opp på torsdagene fremover slik at alle skal få muligheten til å lære hvordan informasjonen vil bli tilgjengeliggjort, og også få hjelp med egen medbragt PC.

Digitalgruppens motto er:
Vi gir oss ikke før alle er trygge på den kommunikasjonsflaten koret velger å benytte.

 

LMK – prøve torsdag 27. oktober 2016

Hei karer,

Til prøven i morgen ber jeg om at du tar med deg hele repertoaret til adventkonsertene (som sist).

I tillegg til de sangene jeg ba deg ta med sist (se nedenfor) – legger jeg ved noter til omkvedet i Mary’s boy child. Jeg beklager at du får den nota seint – det skyldes streiken i NSB, og er en lang historie.

Vi ses i morra
Kjetil
Mary’s boy child: https://musescore.com/maestro/scores/2803216/s/7c6ea2
Glade jul og Go, tell it on the mountain.

Walk in the light
White Christmas
En stjerne skinner i natt
O helga natt (versjonen for blandede stemmer)
Deilig er jorden (arrangementet til Anders Öhrwall)

Lutefisk på Gamle Rådhus

lutefiskLutefiskaften på Gamle Raadhus i Oslo  Onsdag den 23. november kl. 18.00

Hei, kjære sangervenner i LMK og LDK !
I fjor var vi nesten 60 personer som hadde det særdeles hyggelig, med god mat, godt drikke og høy stemning, med Dame- Herre- og Felles korsang. Gøy !!
Det har blitt en tradisjon, dette med Lutefisk / Pinnekjøtt når Julen nærmer seg, og dette vil vi gjerne fortsette med. (Vi bestilte bord allerede i fjor.)

Enten du kommer alene, eller med ledsager –
Vær hjertelig velkommen !
Prisen i år er Kr. 850,- pro pers, og dekker maten (2 serveringer) + 2 x drikke.
Etterpå kan du kjøpe mer drikke i baren.

Betaling til konto nr. 5188.05.08982 («Hell’s Angeles») innen 10. november.
Leie av lokalet betales av LMK’s Reisekomitè som en følge av overskuddet av «Vår-festen» på Valhall tidligere i år.

Påmelding: På korktavla på øvelsene, eller til:
Arild – Tlf. 95061689 – arild.tommervik@getmail.no
Ann-Doris – Tlf. 93435995 – agranholt@deloitte.no

Påmeldings- og betalingsfrist: 10. november.

Vi gleder oss !

Helsing
LMK’s Reisekomitè