Dirigenten

Kjetil AamannKjetil Aamann (født 21. februar 1965 i Tønsberg) er en norsk musiker og dirigent. Han var 1994 til 2012 nasjonal musikkfaglig konsulent i Ung i Kor, og siden 2012 i Norsk sangerforum. Han har et omfattende engasjement i internasjonalt, særlig europeisk, musikkliv. Fra 2000 til 2009 var han styremedlem i European Choral Association -Europa Cantat. Han har vært gjestelærer ved konservatoriet i Tasjkent og ved Moskva statsuniversitet for kultur og kunst. Fra 2013 til 2014 var han leder av Foreningen Norske Kordirigenter – FONOKO. For tiden dirigerer han også blandakoret Vræl og Finnmark operakor, og er kunstnerisk leder for Garda sangfestival (Italia).

Kjetil har lang erfaring som instruktør ved internasjonale musikkfestivaler. Han har også vært jurymedlem i en rekke korkonkurranser i inn- og utland.

Kjetil har tatt sine musikkstudier ved høyskoler og universiteter i Norge, Bulgaria og Russland. Han har også studert språkvitenskap og filosofi.