Korets historie

 

Korets historie

Lørenskog Mannskor ble stiftet i Folkets Hus 1. februar 1920 under navnet Lørenskog Arbeiderpartis Mandskor.

Initiativtakerne var medlemmer i Lørenskog Arbeiderparti.

 

  1. oktober 1921 ønsket flertallet å løsrive koret fra politisk innflytelse. Korets navn ble endret til Lørenskog Mandskor.

Ved krigens slutt var det 94 aktive sangere i koret. Ved 50-årsjubileet i 1970 hadde medlemstallet sunket til 20.

Mellom 1980-2000 har antallet medlemmer ligget mellom 50 og 70. I 2016 er det 40 aktive sangere.

De første åra leide koret øvelseslokaler flere steder, før det i 1930 kjøpte Bergstrøms verksted i Kjennveien 1, som etter hvert fikk navnet Sangerhallen. Dette var korets tilholdssted fram til 1963 Sangerhallen ble utleid i 1964 og senere solgt. Inntektene fra dette har gitt koret en stabil økonomi og verdifull kapital i sin drift. Fram til 1986 øvde koret i

Brogården på Fjellhamar. Fra 1989 har Fjellhamar kirke vært fast øvingslokale.

Lørenskog Mannskor var i mange år arrangør av Akershus Sangerforbunds konserter, og arrangerer årlig flere konserter.

Til kommunens 100-årsjubileum i 2008 produserte koret albumet «Vi jubler», med CD og DVD der tittelsporet var laget til jubileet. En annen av melodiene «Losbylinna» med Trond Granlund som solist gikk inn på Norsktoppen i januar 2008. Sangen kapret to førsteplasser og lå åtte uker på lista.

Korets repertoar spenner over tradisjonell mannskor sanger, gospel, kirke musikk, populærmusikk, oppretter, klassiske korverk og viser. Vi har over 600 sanger i vårt notearkiv.

Koret øver torsdager fra kl. 19:00 til 21:30 i Fjellhamar kirke.

Vil du vite mer om korets historie finner du et tilbakeblikk her:

Starten

18 sanginteresserte startet den 18. januar 1920 mandskoret. En lovkomite bestående av Bernhard Langlie, Einar Winnje og Guttorm Kvernes utarbeidet forslag til lov for mannskoret. Koret ble stiftet 1. februar 1920.

På generalforsamlingen 1. oktober 1921 fikk koret navnet Lørenskog Mandskor. Koret hadde da 24 medlemmer.

 Korets første øvelse var 17. februar 1920, og medlems-kontingenten var 50 øre per måned. Den ble allerede i mai hevet til 1 krone, og fra januar 1922 til 2 kroner. I år betaler vi 200 kroner per måned. Det gir en økning på kr 2,15 per år, så da forstår vi at vi har en meget rimelig kontingent.

Stor aktivitet preget koret fra starten med seriøs disiplin §7 tobakksrøyking, støy eller høyrøstet tale under øvelsen i sanglokalet er på det strengeste forbudt. Medlem med fravær to øvelser på rad uten gyldig grunn kunne strykes.

 Krisetid og krigsår.

30 årene satte tydelig preg og til tross for iherdig jobbing med dugnader, utlodding, kabareter og stevner var økonomien trang. Med fremsynthet og dristighet kjøpte koret en gammel smie, som etter opp-pussing fikk navnet Sangerhallen. Alle erkjenner at dette har vært en av de største begivenheter i korets historie. I dag er dette befestet i Kapitalen, som voktes med 4/5 dels flertall.

Lørenskog var kjent som knivstikkerbygda hvor folk bodde i plankehytter.

Høsten 1937 satte koret opp revyen «Op med bygda». Her ble «Oppå Lørenskog, det skjer alltid noe gæli oppå Lørenskog» fremført. Den ble flott fremført igjen på i Swingende Mimring II i år, med både lensmann, prest og en ordfører som ble hengt.

Etterkrigstid.

Medlemstallet sank raskt etter krigen. Mye skyldes alle oppgavene for igjen å reise landet, men i 50-åra var det 35-36 sangere på øvelsene. Lørenskogdagene og Pinseturer var store aktiviteter, og koret hadde sitt eget blad Øsekarret, her skrev formannen John Ruud-Hansen 7. februar 1953 «Når vi stiller opp til samsang så skal vi bare ha en tanke i hodet: Hold kjeft – når dirigenten snakker og syng når han sier vi skal synge» – dette har vel lite forandret seg eller hva?

1960 årene, en bølgedal.

I 1961 var fremmøte så dårlig at koret nesten ble oppløst. Det var splid, misnøye med dirigenten, økonomiske problemer og konkurranse med TV. Å danne blandakor ble drøftet. Mange kampanjer ble igangsatt, bare mellom 10 og 20 på øvelsene, ja helt nede i 8. Men ildsjeler ville det annerledes, og en av disse er vårt Æresmedlem i dag Kjell-Ruud Hansen.

  1. mai 1963 deltok LMK for første gang under arrangementet på Flaggfjellet.

Fra 1. mars 1964 ble Sangerhallen utleid til Garanti Strømpefabrikk med 10 års avtale.

I 1969 ble nytt piano kjøpt. I Øsekarret står det « Dameforeningen svever over oss og slipper innrammede 500-lapper ned over hodene på gutta i kontinuerlig rekkefølge – hvilken utrolig støtteforening koret hadde»

1970 og 80- årene – oppgangstider og vendepunkt.

Koret hadde 20 aktive medlemmer, men i kommende år kom et 20-talls nye medlemmer med. Flere fra Stovner-området og slagordet «By og land, inn for sang» ble mye brukt i rekrutteringsarbeidet.

Mye trivsel og stor aktivitet preget koret nå med et stabilt medlemstall på 50. En viss forgubbingsprosess var på gang. Med få unntak var alle over 40 år. Dette bekymret ledelsen, i dag har vi 62 år i snittalder, og ja det bekymrer. Aktivt rekrutteringsarbeid i år har gitt oss 8 nye medlemmer, og vi samarbeider med Akershus sangerforbund om dette, da alle medlemskorene sliter med og rekrutterer menn og spesielt fra 40 år.

Øvelseslokalene hadde vært mange gjennom årene. I 1989 fikk vi plass i den nybygde Fjellhamar kirke og har vært der siden, det er altså 25 års jubile i år.

 1990- og frem til i dag – en ny glanstid.

67 medlemmer, mange reiser, deltagelse på Landsangerstevner og veldig populære Allsangkonserter i Storstua på Triaden preget dette tiåret. I 1993 fikk koret æren av å delta ved en Bispevisitas i Fjellhamar kirke, det startet bra men skar seg. Da sa en forlegen dirigent; jeg beklager kan vi få starte på nytt? Hvorpå svarte Biskopen; er det noe sted man virkelig kan få begynne på nytt igjen, så er det i kirken, for her handler alt om den nye begynnelsen.

LMK feiret sitt 80-års jubile med bravur. Korets målbevisste arbeid gjennom mange år hadde ført frem til det det var, ett av landets største mannskor, kommunens eldste kulturinstitusjon, velorganisert og god økonomi.

 Bidrag i kulturen.

Flere i koret og koret selv har fått kommunens Kulturutmerkelser. I 1927 startet LMK et barnekor med 25 øre i kontingent per måned. 134 barn møtte opp. I juni 1928 var de blitt 200, men interessen forsvant og med koret i 1930. I 1929 ble det fremmet forslag om å starte et damekor. Det ble problemer med å skaffe dirigent, det løste seg og Lørenskog Damekor ble stiftet 17. januar 1974.

Kommunen feiret 100 år i 2008, og LMK gjennomfører prosjektet «Vi jubler» Her lages egen sang til kommunen. Korets første CD med 16 sanger innspilles, hvor sangene også legges inn på en DVD på en film fra 70-tallet, samt et lite historiehefte i samarbeid med Lørenskog Historielag. For dette prosjektet fikk LMK stor medieomtale, og mange penger i kassa.  Til 90 års-jubileet lagde koret en ny CD, og en stor konkurranse i Rådhusparken, med over 400 sangere fra ungdomsskolene. Ut fra dette ble barne- og ungdomskoret Voice startet 18. oktober 2010. De har siden deltatt på Adventskonsertene som LDK og LMK arrangerer hvert år, men ble nedlagt i 2015 pga. manglende interesse fra voksne til å gjennomføre de administrative oppgavene et kor har.

Koret øver hver torsdag fra kl. 19:00 til 21:30 i Fjellhamar kirke.