Slik jobber koret

Vi øver hver torsdag fra kl.19:00 til 21:30. Koret har en Barbershop-avlegger, 8 mann som i tillegg øver fra 18:00 til 19:00. Se egen fane for «Men in Black»

Vi har en meget kompetent dirigent som jobber hardt med å få fram det beste i våre sanglige kvaliteter. Gjennom mange år har vi hatt øvingslokalitet i Fjellhamar kirke. Det er god stemning når vi øver, og latteren er aldri langt unna. Trivsel er viktig for utvikling av gode ferdigheter. Men vi er også opptatt av at det skal være kvalitet i øvingene, og at vi får gode resultater. Som nytt medlem får du utnevnt en fadder som sørger for at du får nødvendig informasjon og lettere blir sosialt involvert.

Vi har en web-side der medlemmene kan hente relevant og aktuell informasjon om det som foregår i koret. Her finnes også en note-portal der medlemmene kan hente noter til det stoffet man til enhver tid arbeider med. Notene kan lastes ned til egen pc og printes ut hjemme, eller lastes ned til nettbrett som tas med og brukes på øvelsene i stedet for papir-noter. I tillegg kan man leste ned musikk-filer som kan avspilles på PC eller nettbrett/smartmobil. All denne informasjonen ligger i en database og nedlastingen skjer via linker til databasen. I mappa til den aktuelle sangen kan det også ligge pekere/linker til youtube dersom f.eks. det aktuelle arrangementet finnes i en versjon der. Slik kan man øve på og få informasjon om repertoaret på mange forskjellige måter.

På web-siden vil man også få informasjon om kommende arrangementer, referater fra møter o.l.

Det arrangeres helgeseminar to ganger i året, som oftest på lørdager. Noen ganger har seminaret vært arrangert på et hotell med overnatting.

Det arrangeres jevnlig korturer. Det vil si at vi melder oss på kor-arrangementer i andre byer i Norge eller i andre land. På disse turene kan man ta med sin «bedre halvdel», og turene varer gjerne 3-4 dager. Vi har en reisekomité som har god kompetanse på tur-arrangementer. En gang i året arrangerer reisekomitéen «guttetur», som regel til en storby. Dette går gjerne over flere dager, f.eks. fredag til søndag.