Dirigenten

Eva B. Landro er mezzosopran med allsidig musikkfaglig utdanning fra Norges musikkhøgskole og Hochschule für Musik und i Theater Leipzig. Hun har solisterfaring i kirkemusikalske verk av. Bl.a. Bach, Pergolesi, Rossini, Saint Saëns og Ellington, og synger ellers kammermusikk fra ulike land og tidsepoker.

Hun har laget konsertfortellingen ”Stenhammar på Skårer” som med støtte fra Lørenskog kommune som i mars 2017 ble oppført bl.a. på bygdemuseet. Verket fokuserer på tiden rundt århundreskiftet fram til omtrent da Lørenskog mannskor ble opprettet som en del av arbeiderbevegelsen.

Eva har kombinert å freelance som solist med å synge i profesjonelle vokalensembler (bl.a. 13 år som fast sanger i Det Norske Solistkor) og selv å dirigere kor og undervise sang. Som dirigent legger hun vekt på å inspirere sangerne til å yte sitt beste uansett repertoar og nivå. Hun er opptatt av å jobbe med klang, intonasjon og sangteknikk med vekt på musikalitet, uttrykk og tekst.

Hun har lang erfaring som kor-dirigent og har også flere års erfaring med å dirigere mannskor.