Dokumentarkiv

Dette er ikke designmessig helt avklart. Det kan ligge bare en link til topnivået i OneDrive her eller undermenyer som styrer til neste nivå under topnivå.

Hovedformålet er bare at tilgangen til dokumentarkivet skal gå gjennomn påloggingsrutine til lukkede sider.