Årsfest

Dato 09.02.2019 Tid 18:00 - 23:30
Ordensansvarlig: Ingen
Status lokale: Ikke avklart
Kommentar:

Sted
Vallerud Vel

Klikk på iCal for å legge arrangementet inn i din kalender


Årsfest på Vallerud vel.