lederen informerer

Vi avlyser seminaret 6. mars

Coronaen gir oss ikke fred, og vi er stuck hjemme hver for oss. Vi hadde planlagt et seminar lørdag den 6. mars, i hovedsak som forberedelse til vårkonserten. Styret har vurdert om vi kunne fylle dette med noe digitalt, men velger å avlyse/utsette seminaret denne gangen.
Vennlig hilsen
Per Arvid

Velkommen til 2021!
Alle gutta tenker på dere!
Kjetil og Wenche er trygge
God jul!
Opptreden på torsdag!
Litt praktisk