Sangerutvalget

Forberedelser til 17 Mai. Vi sees til felles-øving i kveld.

Minner om felles-øving sammen med damekoret og orkester i samfunnssalen på Kjenn.
For de av dere som trenger å øve ekstra på tekst på Landkjenning og Norsk Fedralandssong (Gud signe Norigs land), er det lagt ut egne tekst-ark i notearkivet for disse to sangene.

Kaj

Formann

17. mai repertoar
Alle sanger på konserten 3.april og oppdatert settliste på hjemmesiden
Referat fra møte i Sangerutvalget og sangene vi fremfører på konsertene i april
Rettelse av sangene julaften
Sangene vi synger julaften 2021
Møte i Sangerutvalget
Referat fra møte i sangerutvalget i Lørenskog Mannskor 4.mars 2021
Sanger til hjemmeøvelse i Musescore til konserten 14.mars

Møtereferat Sangerutvalget 08.09.2020
Sangerutvalget
Ref fra SU-møte 28.08.2019
Sangerutvalgets redegjørelse halvårsmøte 2019
Neste møte i Sangerutvalget: Tirsdag 8. jan 2019 kl1900 - møterom Hagan, LH
Sangerutvalgets redegjørelse 1. halvår 2018
Referat fra møte i sangerutvalget den 9 januar 2018
Adventskonsert, møtetider for gen.prøve lørdag 16 og konsert søndag 17 des.
Referat fra møte i sangerutvalget den 28/11 2017
Brahms-konserten - Rinaldo-noter, oppdatert 20.10.17
Møte i sangerutvalget okt. 17-2017
Rinaldo-noter, oppdatert 17.10.2017
Oppdatert Notearkiv
Møte i sangerutvalget den 22 august 2017
Møtereferat 11.03.2017