Vår dirigent i Lørenskog Mannskor

Kjetil AamannKjetil Aamann
(født i 1965 i Tønsberg) er en norsk musiker og dirigent. Han var 1994 til 2012 nasjonal musikkfaglig konsulent i Ung i Kor, og siden 2012 i Norsk sangerforum. Han har et omfattende engasjement i internasjonalt, særlig europeisk, musikkliv. Fra 2000 til 2009 var han styremedlem i Europa Cantat. Han har vært gjestelærer ved konservatoriet i Tasjkent og ved Moskva statsuniversitet for kultur og kunst. Fra 2012 er han leder av Foreningen Norske Kordirigenter – FONOKO.