26-28 sept. 2014, Guttetur til Bergen med Flåmsbanen

Stoppested på Flåmsbanen. Fra venstre: Aage Larsen, Kaj H. Breistein, Sigmund Børrud, Haldor Mørk, Olav Kosi, Bjørn Henriksen, Odd Uglem, Asgeir Lie, Fred I. Hagen, Kjell Halvorsen, Svein Gulbrandsen.