17. mai kommer plutselig i år !

Foreløpig INFO vedr. 17, mai.

Det blir fellesøvelse med damekoret og korpset som følger:

Dato: Onsdag 13. mai 2015
Sted: Lørenskog Hus Obs!

19.00 – Korene møter og øver for seg selv i Drømmeslottet.

19.30 – Vi øver felles med kor, korps og solist (Morten Remberg) i Vasshjulet
Ca. 20.00 – Ferdig med fellesøvelsen.

Stykkene som skal øves inn er:

·         Nasjonalsangen
·         Landkjenning
·         Gud signe Noregs land (kun korene)
·         Gud signe vårt dyre fedreland