Jubileumsår for Lørenskog Mannskor.

Lørenskog Mannskor ble etablert den 1. februar 1920 og har 95-års jubileum i 2015. På kalenderen i jubileumsåret står både Budapest-tur og storslått konsert i november. Koret inviterer Lørenskog Damekor til jubileumskonsert i Storstua, Lørenskog Hus den 15.november. Lørdag den 7. februar gikk jubileums-årsfesten av stabelen med en flott festmiddag på Thon Hotell Triaden.

 Det var 65 deltagere og Lørenskog Kommune var representert ved lederen for kultur- ogidrettsutvalget Knut Jan Nielsen.Akershus sangerforum ved lederen Wenche Majorsæter og nestlederen Bente Jonsrud og Fjellhamarmenighet ved sokneprest Tor Martin Synnes, var også representert.Våre Æresmedlemmer Kjell Ruud-Hansen og Per Olsen og vår forrige dirigent gjennom 9 år Per Henrik Gusrud var også med. Æresmedlemmene Reidar Haga og Bjørn Løkken var forhindret.Det var laget et fint program hvor bl.a. ett blikk inn i Historien var med – det finner dere her. Formannen trakk frem mange milepæler i korets lange historie, hvor kjøpet av en eiendom i 1931 for kr 3000,-, som ble oppbygd til Sangerhallen og solgt i 1981 for kr 500 000,- er den største.

Årsregnskapet i 1929 viste kr 220,- i inntekter og kr 420 i utgifter. Historien forteller at dirigenten da tok ansvar og satte ned sin månedslønn med kr 10,-/mnd. I år er korets budsjett på kr 515000,- .

«Vi jubler» prosjektet med produksjon av korets første CD og DVD og med førsteplass på Norsktoppen, er også en av de store begivenheter som er kjent fra nyere tid. Koret har hatt 16 dirigenter og 37 formenn og er i ferd med å slite ut den 17 og 38 i rekken.

Formannen avsluttet med å si at koret står sterkt og at vi har store krav på oss til å videreutvikle Lørenskog Mannskor til glede for kommende generasjoner.

Jubileumskaken på 8 kilo vakte stor begeistring, og smakte fortreffelig med kaffe og avec til. Under den seremonielle delen av arrangementet hvor medlemmene blir tildelt Harmonien og Katta, ble Arild Tømmervik utnevnt til nytt Æresmedlem. Han startet i koret i november i 1975, og har vært en meget aktiv sanger og mangeårig leder av Reisekomitéen. Formannen sa bl. a. «Han har forstått den store verdien det er for koret å ha et godt sosialt samvær. Uten slike ildsjeler ville ikke koret vært hva det har vært og er.»