15.11.2015, 95 års jubileumskonsert SUDDENLY MUSIC

Suksess for Konserten SUDDENLY MUSIC

Konserten fant sted i Lørenskog Hus, Storstua den 15. november 2015. Over 400 tilhørere klappet og Kommunaldirektør for Kultur, Idrett og frivillighet Nina Kontorp roste korene, og mannskoret fikk blomster og 3000 kroner som feiring av 95 års jubileum. Samarbeidet mellom Lørenskog Damekor og mannskoret landet vellykket. Dirigentene roses og takkes for sitt valg av sanger, opplegg, øvelse og konsertgjennomføring. Korene roser bandet. Evalueringen av medlemmene er svært oppmuntrende. 

LMK har laget en CD og DVD av konserten som er gitt alle deltagerne som takk for innsatsen. I denne ligger også en booklet med bl.a. en informasjon om LMKs 95 års virksomhet. 

Dirigenter var Kjetil Aamann og Ingrid Dominique. Konserten ble gjennomført helt uten noter. Både publikum og sangerne gav uttrykk for at dette gir større mulighet til å legge vekt på formidlingen av stoffet
som fremføres, og derved får publikum en bedre konsertopplevelse. Konserten representerte et viktig skritt i retning av fornyelse og tilpasning til et modere og publikumsvennlig repertoar, i overenstemmelse med LMK’s strategiplan, og som et middel i rekrutteringsarbeidet. Denne konserten var LMK’s hovedkonsert dette året og er å anse som LMK’s 95 års jubileumskonsert.

SuddenlyMusic