1/2 årsmøte 1. juni 2017

Hei

Som dere vet holdes halvårsmøte i kirken 01.06.17 start kl. 1900.

Styret vi gjerne høre om det er områder, forslag til saker noen har som ønskes satt på Dagsorden

Send disse til formannen innen 20, mai.

print