1/2 årsmøte 1. juni 2017

Hei

Som dere vet holdes halvårsmøte i kirken 01.06.17 start kl. 1900.

Styret vi gjerne høre om det er områder, forslag til saker noen har som ønskes satt på Dagsorden

Send disse til formannen innen 20, mai.