Adventkonsert 2017 og Piano

Hei

Strålende innsats mine herrer.

Det ble musikalsk flott – hørte jeg fra mange publikummere, og de sa det ga god julestemning.

På siste øvelse orienterte jeg om at Kirken ønsket at vi fjernet vårt piano. Jeg hadde en samtale med Tor Martin (sognepresten) og har fått lovnad om at  det kan stå inntil videre.

Imidlertid, hvis det skal ha sin hensikt må vi ta det i bruk, ellers står det jo bare til lagring.

Jeg ser at det er enklere å slippe å flytte pianoet ut og inn av møterommet, og det er heller ikke ønskelig å trille det over flisene ned mot Alteret. Det kan gjøre det ustemt og skade flisene, men det er flere momenter for/imot om LMK bør kvitte seg med pianoet. Iflg. Kjetil er kirkens og vårt piano kvalitetsmessig som instrument likeverdige.

Vi vurderer saken på nyåret.

Men inntil da starter vi igjen å bruke det. Øvelsene flytter tilbake til den andre enden i kirkerommet. Dette var et sted mange ønsket at de ble holdt bl.a. var det bedre for de som bruker høreapparat.

MiB må da flytte det ut, og ansvarlig Ryddegruppe flytte det inn igjen. Kirken ønsket ikke at det stod ut i kirkerommet igjen (men var ikke helt avvisende)