Arkivrommet i Kirken

Hei

Vi har i Påsken fått beskjed fra Kirken at de ikke lenger kan stille rommet til LMKs disposisjon. Vi er bedt at dette tømmes og tilbakeleveres den 25. april 2017. Vi har altså fått en meget kort frist.

Dette gir oss utfordringer.

Styret og materialforvalter har et ekstraordinært møte om saken før øvelsen 20.ds. Å leie lager ute er mulig, men kostbart. For saker vi løpende anvender er det også lite hensiktsmessig. Oversikt over korets eiendeler fulgte sakspapirene til siste Generalforsamling.

Ber derfor alle tenke gjennom mulighet for å hjelpe til.  Saken tas opp i pausen på øvelsen til torsdag.