Bilagsrutiner fra 1.01.2017

Bilderesultat for bilder regnskapsfører

 

Regnskap for  LØRENSKOG MANNSKOR fra 1.01.2017

 

Etter innføringen av nytt system (StyreWeb) vil bilagsbehandlingen bli endret for å få mer effektivitet i arbeidet.
Alle bilag som skal bokføres skal digitaliseres, og de blir lagret i systemet.  (I tillegg vil de inntil videre bli arkivert som før.)

Obs! Skanning – de som ikke har mulighet for å skanne bilaget til et pdf format, leverer papirbilaget til kassereren.

Koret fører to regnskaper:

  • LMK Drift
  • LMK Reisekomiteen

med resultatregnskap og balanse.

(I tillegg gir systemet mulighet for prosjektregnskaper og annet styret måtte ha behov for)

I tillegg har koret Kapitalkontoen.

Bilagsrutiner for LMK Drift

Alle bilag: fakturaer, kontantutlegg, bankutdrag m.v. skal merkes Drift.  (Dette slik at kasserer kan bokføre i riktig regnskap)

Korets medlemmer som har bilag som skal bokføres, attester bilaget (sign.), skriver hva det gjelder og dato (hvis dato ikke står), skanner det til pdf format og sender det inn som vedlegg til e-post; bilag@lmkor.no.

Påfør bankkontonummer og navn, hvis det er et utlegg koret skal betale penger tilbake for.

Rutiner for Reisekomiteen

For Reisekomiteen vil bilagene være inntekter og kostnader knyttet til hovedaktivitetene;

  • Lotteri
  • Kaffesalg
  • Fester
  • Turer / reiser

Alle bilag merkes Reisekomiteen, og skal behandles etter samme rutine som for Drift (se ovenfor).

Fakturering

Medlemskontingent, egenandeler ved turer, fester, konsertbilletter og annet vil bli fakturert direkte fra regnskapssystemet. Samtidig som fakturaen utstedes bokfører systemet denne.

Fakturaen utsendes som bilag i e-post. Pass på at den betales etter oppgitt forfallsdato.

NB !

  • Det er meget viktig at bilagene oversendes kasserer fortløpende. Dette er avgjørende for at det månedlige regnskapet kan avstemmes og dermed kunne identifisere mulige feilføringer tidlig.
  • Dersom den som leverer bilag kjenner hvilken konto bilaget skal føres på, noteres denne på bilaget.

 

Spørsmål om nytt regnskapssystem og rutiner rettes til kassereren.