God sommer

Hei

Halvårmøte i går evaluerte våre aktiviteter i 2016, og behandlet mange viktige saker for koret. Gode ideer og innspill ble gitt og disse vil være til nytte for styret, dirigent, SU og RK .

Fyldig referat kommer.

Halvårsmøte er det forum koret har for å drøfte vår totale aktivitet. Hva trives vi med, hva ønsker vi oss, prioriteringer, hvor står vi musikalsk, hva ønsker vi av repertoar, hvordan ønsker vi å øve og alt annet. Mange signaler har vi fra den gjennomførte medlemsundersøkelsen, men det hadde vært sterkt ønskelig om flere hadde funnet tid til dette møte og å svare på medlemsundersøkelsen.

Bare halve koret gjorde det, hvilket innebærer at halvparten ikke gir innspill og hjelp til de med ansvar for å «tilrettelegge».

Er dette et sukk fra en frustrert formann – nei – men jeg håper til ettertanke for dere som ikke deltok. At det kommer noe i veien for å kunne møte respekteres, men å svare på medlemsundersøkelsen er vanskeligere å forstå.

I vår strategiplan har vi endel mål, og oppnåelsen totalt er noe svakere enn i 2015, men ganske tilfredsstillende.

Leif hadde med DVDer fra «LMK med venner» som 14 medlemmer har bestilt. Kjetils anbefaling er at alle bør se denne, det er for det første mye bra musikk og mye å observere på hvordan vi opptrer på scenen mot publikum. Leif sier han gjerne mottar etterbestillinger.

Takker alle for innsatsen første halvår og ønsker god sommer.