Halvårsmøte

Hei

Håper på godt fremmøte.

Det er viktig for oss alle sammen at våre aktiviteter legges opp slik at medlemmenes interesser kan dekkes best mulig, og styret trenger in-put fra medlemmene for at dette kan gjøres. Det er nok slik at med 50 interesser – mange ulike . kan ikke alle alltid få sine prioritert, men at vi treffer flest mulig «hjemme» er viktig for trivselen i koret.

SU har gitt vedlagte synspunkter, og vi ber om at dere ser på disse i sammenheng med medlemsundersøkelsen som er distribuert for noen dager siden.

Vel møtt og det blir kaffe og noe ved siden av.

 

,Redegjøring SU – 01.06.17 (1)