Informasjon fra lederen

Halvårsmøte

Hei

Håper på godt fremmøte.

Det er viktig for oss alle sammen at våre aktiviteter legges opp slik at medlemmenes interesser kan dekkes best mulig, og styret trenger in-put fra medlemmene for at dette kan gjøres. Det er nok slik at med 50 interesser – mange ulike . kan ikke alle alltid få sine prioritert, men at vi treffer flest mulig «hjemme» er viktig for trivselen i koret.

SU har gitt vedlagte synspunkter, og vi ber om at dere ser på disse i sammenheng med medlemsundersøkelsen som er distribuert for noen dager siden.

Vel møtt og det blir kaffe og noe ved siden av.

 

,Redegjøring SU – 01.06.17 (1)