Info på øvelsen i kveld

Hei

Sender info til dere her, så sparer vi litt tid på øvelsen og sikrer at alle får den.

Brahms konserten

  1. Flyers bli utdelt på øvelsen.  Den er trykket i et opplag på 4000. Disse må  (bør) være lagt i postkasser senest søndag 22. oktober. Alle mann får ca 130 hver, og legger ut i sitt nærområde.  De  av medlemmene som or i nærheten av hverandre avtaler hvilke områder dere går i slik at det ikke overlappes.
  2. Plakater er trykt og vi ber om at de som kjenner hvor slike plakater kan slås opp, tenker gjennom det og tar med seg slike.

Øvelsen 19. oktober.

  1. Starter kl 1830 presis, alle må da være på plass, oppstilt og klare til å synge – varme opp.
  2. Jeg har spurt dirigentene om det kommer noen kjøreplan (tid/aktører/musikkstykker) for øvelsen, men ikke fått noen tilbakemelding på det – håper det kommer.
  3. Vi må rydde tilside stoler så vi får plass til  ca 50 stoler fra Festsalen. Disse går ikke selv så de må bæres opp – og ned igjen etter øvelsen. Stolene i kirken må settes tilbake igjen. 1. bass må møte kl 1745. Orkesteret har med egne notestativ.
  4. Den som ordner med kaffe – trenger kanskje hjelp? vi blir mange.