Informasjon fra Lørenskog kommune

Jarle Opseth jarops@lorenskog.kommune.no via lorenskogkommune.onmicrosoft.com

15:20 (for 1 time siden)
til forslag, solvi, lars, laloaha, meg, b.t.hjornevik, hallvar.opheim, ranlars42, oddstian, Eirik, lone.p, daniel.opseth, Lisbeth, Arnfinn, Sissel, Akram, Eirik, Maria, Ester, Linda, Øivind, Gabriella

Kjære organisasjoner, lag, frivillige, venner og kolleger

Dette blir en lang e post men det er viktig og nyttig informasjon om en ny og spennende møteplass i Lørenskog.

Jeg legger med en plakat, fint om dere ser på den og gjerne informerer deres nettverk om dette.

Først litt generelt;

Spillteknologi i Lørenskog kommune

Seniorgamer – digitale muligheter for en god alderdom.

Dagliglivet blir mer og mer avhengig av teknologi både i hjemmene og i institusjoner. Teknologi kan i tillegg til praktiske løsninger åpne for muligheter innenfor aktivitet og kommunikasjon. Seniorgamer er en satsing for å gi tilbud for seniorer basert på dataspill og moderne teknologier.

I mai og august 2016 var Lørenskog s kommunes avdeling for dagaktivitetstilbud, kultur og frivillighet på besøk i Drammen kommune. Ved første besøket ble vi bedre kjent med prosjektet Seniorgamer og fikk være med på Xbox-bowling på Fjell bibliotek. Det var frivillige som tilrettela for aktiviteten; De ordnet kaffe og kake, satte i gang spillet og veiledet underveis.

Drammen har startet møteplasser på biblioteker og institusjoner. Vi besøkte også Villa Fredrikke i Drammen, som er aktivitetshus for personer med tidlig, moderat fase av demens. Spilltilbudet har blitt en suksess der og tirsdagsbowling er i dag et fast, ukentlig tilbud.

Vi har vært på nytt besøk og er veldig inspirert av Seniorgamer prosjektet og ønsker å tilpasse det i Lørenskog kommune.

Spill åpner for en morsom og annerledes måte å møtes på, det er moderne trimm som skaper stemning og sosiale fellesskap på innovative måter. Møteplasser med spill, lek, teknologi bidrar til godt sosialt fellesskap, latter og følelse av mestring hos deltakere.

I tillegg til Xbox-spill inngår opplæring i data- og velferdsteknologi i Seniorgamer prosjektet. Det kan være en fordel å kombinere spill med nettbrettkurs, foredrag eller lignende.  Å møte andre i samme livsfase over noe som er positivt og engasjerende har en positiv effekt både fysisk og mentalt. Man bygger opp og styrker sosiale relasjoner. Man lærer noe nytt og får trene balanse og konsentrasjon.

Velferdsteknologigruppen i Lørenskog kommune støtter prosjektet og vi ønsker å bruke muligheten til å presentere hverdagsteknologi og velferdsteknologi som kan gjøre hverdagen lettere.

Vi har fått anledning til å bruke dokumentasjon, erfaringer og kunnskap fra Drammen kommune sitt prosjekt «Seniorgamer».  De har også tillatt oss å bruke navnet Seniorgamer i Lørenskog.

Prosjektet «Seniorgamer Lørenskog» er delt inn i to.

Del 1 til informasjon

Den ene delen er en ren satsning på spill og lek som xbox bowling via tv skjermen på våre tre dagsentra.  Erfaringer fra andre kommuner viser at det har en positiv virkning på eldre både mentalt og fysisk.  Trim, sosialisering, fellesskap og hygge er stikkord i denne sammenheng. Vi starter opp et 3 ukers prosjekt nå i uke 17 hvor trimmen blir erstattet med spill og lek på xbox.

Vi ønsker å kartlegge om det har noen virkning på krefter i armer og bein, balanse, mestring, glede og humør.

 

 

Del 2 er mest relevant for dere

Denne delen av prosjektet er en ny Møteplass for 60+ generasjonen og her ønsker vi også å friste menn i sin beste alder. Kvinner er selvfølgelig like velkomneJ

Så møteplassen er for begge kjønn og mulighetene blir mange etter hvert med sosialt samvær, spill, lek, kunnskap, opplæring og kurs.

Det blir mulighet til å teste ut Virtuell Realitiy på PS4 eller bilspill på Xbox one.

På denne møteplassen kan du også ta med deg det trøblete nettbrett eller smarttelefonen for å spør om råd/hjelp så hjelper vi deg.

 

 

 

 

Se mer på denne linken om du er interessert

http://seniorgamer.no/

 

Vi har også opprettet en facebookside: «seniorgamer Lørenskog» Lik den:)

 

 

Dato er 26.april kl 18.00 på Rolvsrudhjemmet, Margarethasvei 11.

Kontaktperson er leder for dagaktivitetstilbud, kultur og frivillighet, Jarle Opseth  (92823324)

 

 

 

 

 

Mvh

 

 

Jarle Opseth

Leder for dagaktivitetstilbud, kultur og frivillighet

Helse og Omsorgssektoren

Lørenskog kommune

 

Kontoradr:

Lørenskog sykehjem

Utviklingssenter for sykehjem i Akershus

Gamleveien 104, 1475 Finstadjordet

 

jarops@lorenskog.kommune.no

Mobiltelefon 92823324

 

https://www.lorenskog.kommune.no/

 

 

Følg oss på Twitter:

@EttGodtLiv

 

Følg oss på Facebook:

Lørenskog sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Akershus

 

 

 

 

 

Vedleggsområde