Informasjon om ny kommunikasjonsflate

Kjære korister i Lørenskog Mannskor 

Det har vært mye fokus rundt ny hjemmeside den senere tid, og vi i digitalgruppa gleder oss over å oppleve stor interesse for vår nye kommunikasjonsflate. Dette er utvilsomt et skritt i en digitaliseringsretning vi må gå alle sammen helt uavhengig av vårt engasjement i koret. 

Vår oppfordring til alle, også eventuelle «skeptikere/tvilere» er å benytte denne muligheten (ny hjemmeside) til å jobbe seg inn i digitaliseringsalderen. Ingen av oss er for gammel til å lære nye ting, og ny teknologi kommer til å påvirke livene våre samme hvor mye vi lengter tilbake til steintavla. Nå er sikkert ikke ny hjemmeside for LMK en absolutt forutsetning for å oppleve sanggleden og vennskapet, men den kan være et positivt tilleggselement som gir oss en bekreftelse på at vi blir bedre rustet til å takle den akselererende digitaliseringen  som møter oss der fremme.

All informasjon som berører alle i koret vil i fremtiden finnes kun på hjemmesiden og ikke i 40-50 mailbokser rundt omkring, hvor mange ofte har hatt problemer med å finne riktig mail til riktig anledning.

Ved gjennomgang av hjemmeside funksjonalitet sist torsdag, snakket Svein BP om hvordan kommunikasjonen mellom ulike rolleinnehavere og medlemmene ville bli i fremtiden ved at informasjonen nå kommer til å ligge på hjemmesiden og etter hvert ikke lenger dukke opp i mailboksen. Sett fra et teknisk ståsted er dette riktig, men med et lite tillegg: Når ny informasjon legges inn på hjemmesiden, vil det automatisk gå ut en mail til alle medlemmene som forteller at det er lagt ut ny informasjon på hjemmesiden, og med en lenke til denne informasjonen i mailen. Ved å klikke på denne lenken kommer man direkte inn til hjemmesiden på det stedet informasjonen ligger.

Ettersom ikke alle hadde anledning til å delta på  gjennomgangen sist torsdag, kommer samme informasjon nå til alle.

Det andre som er viktig å være klar over er at informasjon om alle hendelser, øvelser, seminarer, konserter og turer som er knyttet til en bestemt dato vil bli lagt inn i kalenderen, menyvalg «Konserter og øvelser». Ved å klikke på aktiviteten i kalenderen vil man få opp følgende bilde. Her er vennekonserten brukt som et eksempel.

Info_om_Kalender_1

Ved å klikke på «LMK med venner» i datoruten eller under Offentlige arrangementer, kommer man inn på en side med detaljer om arrangementet.

Info_om_Kalender_2

På dette bildet ligger det en lenke til all informasjon om konserten. Ved å klikke på denne kommer man inn i dokumentarkivet hvor alle relevante dokumentene ligger.

Ved å klikke på knappen «Lenke til arrangementet» vil man få oversikt over alle sangene som skal fremføres på konserten. Her kan sangene lastes ned for utskrift eller for øving med MuseScore.

Vårt ønske er at alle setter seg inn i dette nye så raskt de kan. Vi vet at det digitale ståstedet er veldig variert blant korets medlemmer, og vi tar hensyn til dette i opplæringen. Digitalgruppen vil stille opp på torsdagene fremover slik at alle skal få muligheten til å lære hvordan informasjonen vil bli tilgjengeliggjort, og også få hjelp med egen medbragt PC.

Digitalgruppens motto er:
Vi gir oss ikke før alle er trygge på den kommunikasjonsflaten koret velger å benytte.