Informasjon

Hei

For snart en uke siden ble Fred rammet av et hjerneslag, og ble innlagt på Ahus,  Skadene viser seg dessverre å være omfattende, selv om han nå er ved bevissthet er familien usikker på om han kjenner dem. Han er sterkt lammet og har mistet språket, i tillegg til hans Parkinsons sykdom er det selvsagt vanskelig for legene å si  noe sikkert om den nærmeste tiden. Han hadde bare få dager før hendelsen, vært og fått justert de inn-opererte elektrodene som reduserer spasmene og han var veldig glad for at den høyre hånden var blitt enda roligere.

Bjørn Løkken har hatt kontakt med familien hele tiden og også vært og besøkt ham både på lørdag og søndag, og følger opp på en meget god måte. Som mange av dere kanskje vet har de hatt veldig nær og nesten daglig kontakt gjennom de senere årene. Bjørn er også usikker på om Fred kjenner ham ved besøkende. LMK venner som er kjent med dette er Arild Tømmervik, Ivar Havdal og Hans Storrø . Bjørn vil fortsette å holde løpende kontakt med familien. Det er ikke anledning for andre å besøke ham slik situasjonen er nå.

Jeg har snakket med hans sønn Jens Petter og denne informasjonen sendes i forståelse med hans to sønner, og etter samtale med Bjørn i ettermiddag.

Vi håper at Fred kommer gjennom dette på en best mulig og rask måte, han er en kjempe.