Invitasjon sangseminar

Hurdalskoret arrangerer korseminar i samarbeid med Hurdal Verk Folkehøgskole 2.-4. februar 2018.
Hovedfokus på Prøysen.
Prøysenentusiast og artist Viggo Sandvik er med som solist.
Kursledere: Bodil Irene Lotterud og Jon Lotterud
Sted: Hurdal Verk Folkehøgskole
Seminaravgift: kr 950-.
I prisen inngår seminaret, lunsj lørdag og søndag.
Påmelding:
Sendes på e-post til seminar2018@hurdalskoret.no. Den må
inneholde navn, adresse, mobilnummer og hvilken stemme du
synger.
Innbetaling av kursavgiften til kontonummer: 1640.20.21644.
Merk innbetalingen med navn og korseminar 2018.
Påmeldingsfrist: 15. januar.
Det er først når innbetalingen har skjedd at du er registrert som deltaker til seminaret.
Andre henvendelser kan rettes til Solveig Ludvigsen, tlf. 924 64 983, Heidi Gabrielsen tlf.
952 72 228 eller e-post seminar2018@hurdalskoret.no.
Det blir ikke lagt opp til overnatting i vår regi, men de enkelte sangere/kor kan gjerne bruke de overnattingsstedene som er i Hurdal.
Hurdal syns- og mestringssenter Tlf. 63 98 80 00
Hurdalssjøen Hotell Tlf. 63 95 96 00
PROGRAM FOR HELGEN
Fredag 2. februar:
18.00— 19.00 Registrering og korkafeen er åpen
19.00 – 21.30 Korøvelse
Lørdag 3. februar:
10.00 – 13.00 Korøvelse
13.00 – 14.30 Lunsj
14.30 – 18.30 Korøvelse
Søndag 4. februar:
10.00 – 13.00 Korøvelse
13.00 – 1400 Lunsj
14.00 – 17.00 Korøvelse
18.00 Konsert
Jon Lotterud bor på Gjøvik og arbeider som frilans musiker der kor, komposisjon og konserter er hovedelementene.
Bodil I Lotterud er søster til Jon Lotterud, lærer på Hurdal Verk Folkehøgskole samt Hurdalskorets faste dirigent.
Vi ønsker velkommen til Hurdal til ei inspirerende og artig sanghelg!