LMK halvårsmøte 2017 – Rapport fra dirigenten

Rapsbildet har ingenting med teksten å gjøre.
Jan Rohde var ikke til stede da bildet ble tatt.
Siden halvårsmøtet 2016 har vi videreført den musikalske opplæringen som vi gjorde i forrige periode, men det har også skjedd en del nytt i løpet av det siste året.

Som sist har noen stemmer forsvunnet fra ensemblet, mens nye sangere er kommet til. Koret har en noe bedre klang ved utgangen av mai 2017 enn det hadde for et år siden, årsaken tror jeg først og fremst er entusiasmen i gruppen, snarere enn opplæringen som foregår på prøvene.

I september 2016 hade jeg permisjon fra to prøver, og det førte til at LMK hadde en vikar for meg. Jeg mener det er viktig at dere får arbeide sammen med andre dirigenter og pedagoger enn bare sammen med meg. Jeg har tross alt vært ansatt i LMK siden 2012. Ulike dirigenter bruker ulike ord og metoder for å oppnå de samme resultatene, og vi dirigenter har også vår styrke på ulike felt.

Selv om aktivitetsnivået har vært noe lavere i denne perioden enn i forrige, har det vært plenty med oppgaver for LMK. En del prøver i august og september gikk med til å øve og lage musikk av et repertoar som vi hadde begynt å innstudere våren 2016 og som ble framført offentlig i Sarpsborg i begynnelsen av oktober.

Deretter var det, som det pleier, en del fokus på repertoar til adventkonserter. Disse hadde ingen overraskelser – de var programmert på tradisjonelt vis, hovedsakling med musikk som har blitt sunget mange ganger før. Selv om publikum fyller kirka og liker det de hører, tror jeg vi med hell kunne gitt dem litt større variasjon fra år til år.

Første offentlige framføring i 2017 var i forbindelse med Kulturnatt i Lørenskog hus. Samme kveld sang også LMK ved åpning av et tursti/parkanlegg sammen med solist og med gitarakkompagnement.

Konsertproduksjonen LMK med venner i slutten av mars 2017 involverte mange solister, musikere samt et helt damekor. Det musikalske resultatet var mer enn brukbart.

De siste offentlige framføringene LMK har gjort i denne perioden var under Korfestival Bornholm i slutten av mai. Der sang koret på en konsert i festsalen på en skole, og dagen etter utendørs i en slottsruin. På festivalen sang koret også et repertoar sammen med sangere fra en del andre kor, samt to fellessanger sammen med alle sangerne som deltok i festivalen.

Prøveplanene jeg hadde lagt for denne perioden har blitt forkastet igjen og igjen. Da koret meldte seg på Korfestival Bornholm, forsto jeg ikke at det skulle synges såpass mye fellesrepertoar under festivalen. Arbeidet med musikken til LMK med venner tok også mer tid enn det jeg hadde forestilt meg, og grunnlovsdagen kommer som 17. mai på kjerringa hvert år. Men jeg synes vi landet på beina tross alt.

Etter de opprinnelige planene jeg la, skulle vi ha hatt litt mer tid denne våren til å innstudere partier av det repertoaret som skal framføres i november 2017 – altså musikken til Brahms. Vi har nok av tid til å innstudere det og deretter øve på det, men det vil nok være fornuftig om hver sanger arbeider litt med musikken hjemme mellom prøvene, særlig i begynnelsen av høstsemesteret.

Vi har hatt noen prøver i andre lokaler enn hjemmehavnen Fjellhamar kirke i løpet av perioden. Dere kjenner sikkert alle på kroppen at det er mer utfordrende å synge i lokaler som har lavere takhøyde, mindre refleksjon osv. enn det vi er vant med fra kirken. For min del merker jeg at effektiviteten i prøvene blir lavere når vi har mer krevende akustiske forhold.

Mange sangere har tatt i bruk digitale hjelpemidler til innstudering på egen hånd. MuseScore, nettbrett, digitalisering av noter og mulighet til å endre sine egne øvingsfiler mht. tonalitet, balanse mellom stemmer, avspillingshastighet etc. har gjort mye for utviklingen av koret. Innstudering av musikk går raskere, og sangere blir tryggere på stemmen sin. Det gjør jobben min lettere, og resulterer også i høyere musikalsk kvalitet på framføringer. Jeg håper dere vil fortsette å utvikle bruken av slike hjelpemidler i LMK også i tiden framover.

Takk til de styrene og SUene jeg har fått jobbe sammen med i perioden. Takk for tilliten dere viser meg og utfordringene dere gir meg.

Jeg håper hver og en av dere har hatt gode opplevelser med LMK siden forrige halvårsmøte, og at dere alle har lært en del nytt i løpet av året. Ha en riktig god sommer.