LMK med venner

Mine herrer.

Den satt – fra første til siste taktslag, gratulerer med flott innsats. Alle mann var med og da blir det resultater.

Vet at dere fikk gode tilbakemeldinger og mye ros. Når vårt æresmedlem og dirigent gjennom 13 år Kjell Ruud-Hansen sa: «dette er perfekt» og flere av dere sa «jeg ble stolt og dette var det gøy å være med på»  og LDK sa «at dette var en veldig fin konsert, takk for at vi fikk være med»,  da har vi vel nådd det vi vil med vår kjære hobby.  Alle våre venner syntes det var topp å være med!

Selv rakk jeg knapt å sove i natt, alle sangene runget gjennom hode.

Dette var den første konserten vi har gjort i kirken, da bortsett fra Adventskonsertene. Med korene sprengte vi tallet for hvor mange det kan være i kirken, og overraskelsen var stor over hvor mange som ønsket en kaffe og en kake. Takk til 2 tenor, vår minste og effektive gruppe. Ber dere som hadde bakere hjemme, hils til dem fra oss alle og takk for gode smaker.

Denne delen av arrangementet mener jeg var vellykket. Den ga publikum tid til samvær og vi fikk mange nyttige tilbakemeldinger.

Sees til torsdag.