Program for Festgudstjeneste Skårer kirke 17.mai 2017

Til medvirkende på Gudstjenesten på 17. mai kl. 1015 i Skårer kirke.

 

Klokker:               Geir Åge Noven

Organist:             Knut Olav Uppstad

Mannskoret:     v/ Svein Bugge-Pettersen

Barnekoret:       v/ Selma Flood

Kirketjener:       Ragnhild Solås

Kirkevert:            Margretha Bondevik

 

Vedlagt følger program for gudstjenesten, og info. til klokker. Det er mulig å komme med innspill til evt. innhold. Men vi har begrenset med tid på en slik dag, da program videre for dagen gjør at gudstjenesten ikke må bli for lang.

 

  • Barnekoret leder «Gloria», i deres variant, hvor de er forsangere, notene står i programmet. Går ut fra at Jenny (barnekorets pianist spiller til dette). Videre synger de to sanger før velsignelsen.
  • Mannskoret synger til innledning: «Norges Fjeld», etter preken  «Gud Signe», og sammen med menigheten «Ja vi elsker» som postludium, avslutning.
  • Klokker informerer om dagens gudstjeneste, leser evangeliet, og er med i forbønnen fra lesepult. (se eget vedlegg). Kunngjøringene for videre program i Skårer menighet vil bli trykket bak på programmet, og vi har ingen kunngjøringer etter gudstjenesten.

 

Er det spørsmål eller uklarheter så hører jeg fra dere.

 

Vi ser frem til en fin Grunnlovsdag med gudstjeneste i Skårer kirke.

 

Med vennlig hilsen

 

Tormod Westermoen

Sokneprest, Skårer menighet