Prøve 6. mars 2017

Torsdag blir siste prøven før påske. Etter LMK med venner-konserten er den neste offentlige framføringa på programmet 17. mai. SU vil ha et møte torsdag for å sette programmene for grunnlovsdagen.

Jeg ber om at du tar med deg alt som skal synges under festivalen på Bornholm. Du finner notene i en egen settliste i arkivet her på nettstedet.  Her er en peker: https://goo.gl/3UYL99