Prøve i morgen

Førsteprioritet på prøven i morgen blir sluttnoter fra Rinaldi. Men ta med alle konsertnoter. Hvis det er spesielle partier i noe du føler deg usikker på, så merk deg disse slik at vi kan kikke på dem sammen.