Rinaldo-noter, oppdatert 17.10.2017

Da er det oppdatert i sluttkoret. Ut fra melding jeg har fått om dette tidligere.

Har også lagt til en del i parti 1. Fra øvingsmerke E til F var ikke med. 

Sjekk dato øverst til venstre på første side.