Brahms-konserten – Rinaldo-noter, oppdatert 20.10.17

Nå er det lagt ut oppdaterte noter, både MuseScore-filer og PDF-filer. Alle er merket med dato 20.10.17. Det er også lagt inn øvingsmerker for sluttkoret. 

Det er lagt ut en oppdatert fil for teksten, for alle partiene. Som dere vil se, så er det ikke mye tekst å lære. Det er en fordel å kunne den.

Nå er det bare å øve gutter!!!