Informasjon fra lederen

Tilbud Festival i Italia 22.-26. september 2017

Tilbudet gjelder også for enkeltdeltagere. LMK deltar ikke, vi har som dere vet annet program

http://www.sangerforum.no/festivaler/garda2017/

Se et mer detaljert program, priser, informasjon om påmelding etc. her:
http://www.sangerforum.no/festivaler/program-for-gar/ 

Du kan også se minner fra fjorårets festivaler på Facebooksiden:
https://www.facebook.com/gardafestival/